În perioada 31 mai – 28 iunie 2010, ne aflăm în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (popular-postul Sânpetrului), care precede sărbătoarea comună a Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (29 iunie).

A fost rânduit în cinstea celor doi mari apostoli şi în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a intreprinde acte mai importante (vezi Fapte 13,2 si 14,23).Totodată, prin ţinerea acestui post se cinstesc darurile Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinţii Apostoli la Cincizecime; de aceea, în vechime, acest post se numea Postul Cincizecimii.

 

Despre vechimea acestui post mărturisesc, in secolul IV, Constituţiile Apostolice.

Mărturii ulterioare se găsesc la Sfântul Atanasie cel Mare, la Teodoret, episcopul Cirului, la Leon cel Mare, care numeşte postul acesta Postul de vară sau al Cincizecimii.

Durata lui este  mai lungă sau mai scurtă în funcţie de data Paştelui.După Pravila cea mare şi Învăţătura pentru posturi din Ceaslovul mare, luni, miercuri şi vineri se mănânca legume fără untdelemn, marţi şi joi legume cu untdelemn, iar sâmbăta şi duminica şi peşte. La hramuri şi la Naşterea Sfântului Ioan Botezatorul (24 iunie) se  dezleagă la peşte, in orice zi a săptămanii ar cădea.

Vă dorim post binecuvântat şi cu folos duhovnicesc!

 

Last modified: aprilie 14, 2014