Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ și „Sfântul Mucenic Corneliu Sutasul“ – Balta Albă din Protoieria Sector 3 Capitală, prin intermediul Agenţiei de Pelerinaj  Basilica Travel  a organizat marți, 28 mai 2024, un pelerinaj la locaşuri sfinte din cuprinsul Arhiepiscopiei Târgoviştei.

Primul popas a fost la Mănăstirea Nucet,  parte integrantă a centurii de aşezăminte monastice ce constituia, în Evul Mediu, fortificaţia de apărare a Cetăţii de Scaun a Ţării Româneşti.  

Ctitoria, din secolul al XIV-lea, aparţine jupânului Gherghina Pârcălab şi soţiei sale Neaga, luându-şi numele de la pădurea de nuci aflaţi acolo.În cimitirul mănăstirii s-a săvârșit slujba Trisaghionului pentru vrednicul de pomenire părintele Nicolae Nedelcu fost consilier administrativ bisericesc al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

În biserica Mănăstirii Dealu atestată în anul 1451, refăcută de domnitorul Radu cel Mare şi unde se găseşte capul domnitorului Mihai Viteazul, credincioşii au admirat pictura părintelui Arhim. Sofian Boghiu.

Aici în prima tipografie a Ţării Româneşti  a văzut lumina tiparului trei lucrări în limba slavonă: Liturghierul (1508),Octoihul (1510) şi Tetraevangheliarul (1512). Tipografia ieromonahului Macarie a exercitat o influenţă considerabilă asupra tipografiilor chirilice din spaţiul sud-est european, atât românesc cât şi sud-slav, prin răspândirea în Balcani a celor trei cărţi de cult.

Pelerinii s-au îndreptat către Mănăstirea Viforâta ctitorită de Vlad Vodă al V-lea în anul 1530,unde au cinstit după cuviinţă moaştele Sfinţilor: Gheorghe, Vlasie, Haralambie ,icoana făcătoare de minuni a Marelui Mucenic Gheorghe, darul voievodului Leon Tomşa din anul 1631.

În centrul istoric al vechii Cetăţi de Scaun a Ţării Româneşti, Târgovişte ne-am rugat în biserica Mănăstirii Stelea având ca ultim ctitor, în 1645  pe Vasile Lupu, domnul Moldovei, care a ridicat monumentala clădire – o replică a Trei Ierarhilor de la Iaşi – pentru a consfinţi împăcarea sa cu domnul Munteniei, Matei Basarab. La şcoala grecească de la Stelea au învăţat Grigore Alexandrescu, Ion Heliade- Rădulescu şi Vasile Cârlova.

Ultimul popas duhovnicesc a fost Catedrala Mitropolitană din vechea capitală munteană unde părintele Aurelian Agafiței a prezentat istoricul și a oferit broșuri cuprinzând viața și acatistul Ierarhului Nifon, primul sfânt canonizat pe teritoriul ţării noastre şi cel care a reorganizat viaţa bisericească în Țara Românească  ne-a relatat părintele paroh Vasile-Cristian Niță.

Last modified: iunie 17, 2024