Este preot paroh la Parohia “Sf.Dumitru” din New York 50 West 89-ts St.,Manhattan,N.Y. 10024, cu domiciliul la aceeaşi adresă, născut pe data de, 5 martie 1941 în Comuna Nenciuleşti-Alexandria, Jud. Teleorman, Romania, din părinţii: Dragomir-preot- (decedat) şi Sofica-Floarea-învăţătoare-(decedată).
Clasele primare le-a făcut în comuna Nenciuleşti şi in oraşul Alexandria iar cursul elementar(7 clase) şi încă doi ani de liceu, le-a urmat la liceul”Mihai Viteazul” din Bucureşti.
În toamna anului 1958 s-am înscris la Seminarul Teologic din Bucureşti, pe care l-a absolvit în vara anului 1963.
În toamna anului 1963, s-a căsătorit cu tânăra Vîntu Doina-Avia, pe atunci studentă în anul I la Institutul Pedagogic de Muzică din Bucureşti. Tot în toamna anului 1963, a reuşit ca bursier la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti, pe care l-a absolvit în anul 1967, licenţa luînd-o în Muzica Bisericească cu media 10.
După terminarea facultăţii, nedorind să plece din Bucureşti, a acceptat postul de Cântăreţ Bisericesc la parohia “Sf.Ioan”,functionând în acest post până-n anul 1972.
În anul 1968, Bunul Dumnezeu i-a dăruit pe un fiu:Călin-Demetrius.
În anul 1972, a fost hirotonit diacon de către Patriarhul Justinian, pe seama bisericii-paraclis Radu Vodă din Bucureşti, concomitent cumulând şi postul de Muzeograf al Bisericilor: Radu Vodă şi Bucur Ciobanul.
În anul 1977 a fost transferat,în interes de serviciu, ca funcţionar la Arhiepiscopia Bucureştilor, concomitent îndeplinind şi funcţia de diacon la Biserica “Sf.Ioan” din Bucureşti.
În anul 1980, la data de 15 august, a fost hirotonit preot, de către P.S.Episcop Roman Ialomiţeanul pentru parohia”Adormirea Maicii Domnului”-Balta Albă din Bucureşti, unde a slujit până la data de, 24 mai 1982, dată când , plecând din ţară împreună cu familia într-o excursie în Elveţia, s-a hotărât să-şi continue viaţa într-o lume liberă.
După 8 luni de şedere în Elveţia unde a prestat munci dificile necalificate, a plecat în Italia, la Latina pentru a face campul de refugiaţi pentru Statele Unite.
În perioada celor 8 luni de şedere în Elveţia, a slujit la biserica liberă din Geneva, alături de colegul său de Seminar şi Facultate, Pr.Damian Ionescu.
În toată perioada şederii în Elveţia şi apoi la Latina-Italia, a corespondat cu Î.P.S.Arhiepiscop,vrednic de amintire, Valerian Trifa, exprimându-şi dorinţa de a sluji sub omoforul Î.P.S.Sale. În două rânduri, Î.P.S.Sa a avut dragostea de a-i trimite câte $ 100.00, pe lângă cuvintele calde de încurajare. Veşnică să-I fie pomenirea!
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, a ajuns cu bine pe pământul american la data de 7 iunie 1983, făcând imediat cerere de primire în Episcopia Liberă de la Vatra Românească.
A urmat perioada grea de început de viaţă într-o ţară nouă. „Faptul că nu cunoşteam deloc limba ne-a obligat pe mine şi pe preoteasa mea să ocupăm munci necalificate şi foarte prost plătite. Dar, cu credinţa în Dumnezeu, ne-am descurcat.În august 15, 1985 am fost numit dă către P.S.Episcop Nathaniel, pe seama parohiei ”Sf.Treime” din Miramar, Florida, unde am slujit cu devotament până la 1 nov. 1992, când, cu binecuvântarea P.S.Episcop Nathaniel şi cu acceptarea parohiilor: Sf.Treime-Miramar, Florida şi “Sf.Dumitru” din New York, am făcut un schimb reciproc cu Pr. Dumitru-Viorel Sasu.”, ne-a mărturisit Pr. Traian Petrescu.
În perioada 1998-2001, a fost numit de către Î.P.S.Arhiepiscop Nathaniel ca”Spiritual Advisor” (preot spiritual) pentru A.R.F.O.R.A.
În anul 2003 a primit însărcinarea din partea Î.P.S.Arhiepiscop Nathaniel de a face parte din “Consiliul Episcopal”, pentru o perioadă de 2 ani.
In luna iulie 2008, I.P.S.Arhiepiscop Nathaniel i-a incredintat functia de Protopop( Atlantin Seebord Deanery).
Last modified: septembrie 8, 2020