Preotul Dumitru Dumbravă s-a născut în anul 1898 în comuna Şuletea, judeţul Fălciu / Vaslui. Acolo, la Şuletea văzuse lumina zilei în 1879 şi autorul volumelor: „La şezătoare” cu o prefaţă de Nicolae Iorga, „Movila Roşie”, „La gura sobei” , Domniţa Ilina”, „Bătălia de la Mărăşeşti” , povestitorul Virgil Caraivan cel care a fost pentru tânărul Dumitru Dumbravă un model,o candelă aprinsă a dragostei de neam, de istorie şi de limba românească.
Fiind hirotonit ca preot misionar în anul 1920 al Eparhiei Huşilor, părintele Dumitru Dumbravă a înmulţit talanţii tălmăcind Cuvântul luminos şi hrănitor al Blândului Învăţător Iisus Hristos pentru cititorii unor publicaţii dintre care amintim:

Foaia religioasă “Credinţa “ editată de biserica Sfântul Dumitru din Huşi,

Foaia de zidire sufletească “Credinţa Strămoşească” ctitorită de Preasfinţitul Nifon Criveanu al Huşilor,

Revista culturală “Cronica Huşilor”,

Revista de îndrumare creştină şi culturală “Isvorul Tămăduirii”,Huşi

Foaia pentru îndrumarea religioasă a sătenilor ” Lumina” din Costeşti-Tutova .

Despre scriitorul Virgil Caraivan , care devenind ziarist a colaborat la “Semănătorul” lui Nicolae Iorga ( 1904 ) şi a fondat în 1909 Societatea Scriitorilor Români , precursoarea Uniunii Scriitorilor din România, părintele Dumbravă nota: „Îi admiram înfăţişarea impunătoare, fruntea lată, părul negru ca pana corbului în tinereţe, mustăţile groase şi neajustate, pe care le numeam vrăbioi. Îmbrăcat modest, nu-i plăcea să fie subiectul discuţiilor. Era ca o apă care, cu cât este mai profundă , cu atât e mai liniştită. Cunoştea ca nimeni altul istoria Şuletei şi a împrejurimilor. De la el ştiu că pe moşia lui Manolache Costache Epureanu Şchiopu, a boierilor Ieremia, mai încoace, în partea de miază zi a satului şi de răsărit a pârâului ce curge dinspre Şuletea spre Murgeni ar fi existat o aşezare omenească , dovedită de hârburile şi monedele vechi găsite aici. Acestei aşezări se zicea Brăiţenii de Jos. … Dacă Şuletea a dat în timp atâţia oameni de carte , dintre care cei mai mulţi au împânzit întreaga ţară , aceasta se datoreşte în bună parte existenţei lui Virgil Caraivan, însuşirilor lui deosebite, dintre care cea mai importantă a fost dragostea de satul natal, de neam, de ţară şi de istoria lui. …”
La biserica „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” Balta Albă , părintele Dumitru Dumbravă a slujit între 1968-1980. După 60 de ani de pastoraţie în Ogorul Domnului s-a retras la pensie în anul 1980.
SURSE:
Ion N.Oprea
Huşul în presa vremii -de la Melchisedec până în zilele noastre -1869-2006
Tipografia Moldova- Iaşi 2007
Ion N. Oprea
Mari personalităţi ale culturii române într-o istorie a presei bârlădene-1870-2008
Editura P.I.M.-Iaşi 2008
Last modified: septembrie 8, 2020