“Întru naştere, fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi prin rugăciunile Tale izbăveşti din moarte sufletele noastre”.

La 14 august, în biserica parohială, după Litie s-a oficiat  ,,Prohodul Adormirii Maicii Domnului”, evocînd un eveniment păstrat în sânul Bisericii de aproape două mii de ani. Potrivit Sfintei Tradiţii, cu trei zile mai înainte de mutarea la cer, Născătoarea de Dumnezeu a fost anunţatã despre aceasta de un înger.

Fiind cuprinsă de o mare bucurie duhovnicească, Fecioara Maria s-a suit în Muntele Măslinilor pentru a se ruga. La întoarcere a împărţit văduvelor veşmintele sale şi i-a încredinţat pe toţi cei ce i se vor adresa în rugăciuni că îi va cerceta şi îi va ocroti. Apoi, binecuvântând pe  cei prezenţi  s-a culcat dându-şi sufletul în mâinile Fiului Său.

În ziua praznicului Adormirii Maicii Domnului, după Dumnezeiasca Liturghie s-a săvârşit îndătinatul parastas pentru ctitorii şi binefăcătorii adormiţi întru Domnul.

Cu prilejul sărbătoririi hramului, prin contribuţia membrilor Consiliului, a Comitetului  Parohial şi a enoriaşilor am reuşit să aducem bucurie pentru 300 de persoane defavorizate  prin oferirea unor daruri în valoare de 3.000 lei. Mulţumim din suflet celor ce s-au implicat şi anticipat celor ce se vor implica în activităţile desfăşurate de Parohia ”Adormirea Maicii Domnului’ şi ‘’Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” Balta Albă

Last modified: aprilie 7, 2014