Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ și „Sfântul Mucenic Corneliu Sutașul“ – Balta Albă din Protoieria  Sector III Capitală, prin intermediul Agenției BASILICA Travel, a organizat luni 25 iulie 2022, un pelerinaj la locașurile sfinte : Cernica, Pasărea, Găneasa,Sitaru și Căldărușani.

     Credincioșii au participat la Dumnezeiasca Liturghie în biserica ridicată în cinstea Marelui Mucenic Gheorghe de Sfântul Ierarh Calinic  și au  vizitat  următoarele obiective: 

     Casa Sfântul Ierarh Calinic  ce include fosta stăreţie, dar şi chilia smeritului stareţ, care îmbina lucrul cu rugăciunea. În această casă a avut loc episodul din viaţa Sfântului Calinic, care, asurzit de orăcăitul broaştelor din lac, le-a poruncit să nu mai facă gălăgie. Până astăzi, în această parte de lac, broaştele sunt tăcute.

      Casa memorială a Cuviosului stareţ Gheorghe construită în 1783, aceasta fiind chilia, locul de nevoinţă şi rugăciune al sfântului isihast, cel care a reînnoit viaţa de obşte a mănăstirilor din Ţara Românească, la solicitarea Mitropolitului  Grigorie al II-lea. Se păstrează un tablou al Sfântului Cuvios Paisie de la Neamț, din 1794, sub oblăduirea căruia Cuviosul Gheorghe şi-a petrecut mulţi ani, până când a coborât în Ţara Românească, păstorind mănăstirile de călugări Cernica şi Căldăruşani.

      Muzeul mănăstirii Cernica ,unde pelerinii  au admirat obiecte cu valoare de patrimoniu: Sfinte Evanghelii, Sfinte Vase, icoane, veșminte, cărți vechi, picturi executate de Ion Țuculescu și Teodor Pallady. La mănăstirea Căldărușani ,credincioșii au primit informații despre Sfântul Mitropolit Grigorie Dascălul.

    Acesta după ce a studiat la renumite școli din București, a ajuns ucenic al Sfântului Paisie , fiind călugărit la Mănăstirea Neamț. Dornic de desăvârșire, la îndemnul Sfântului Paisie tânărul monah Grigorie viețuiește o perioadă de timp la Sfântul Munte Athos. Revenind în țară, se așază la Mănăstirea Căldărușani, așezământ monahal reorganizat de Sfântul Cuvios Gheorghe, starețul Mănăstirilor  Cernica și Căldărușani.

       În anul 1823, Sfântul Grigorie a fost chemat la București de domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica, fiind ales mitropolit al Țării Românești.

      În muzeul mănăstirii Căldărușani,vizitatorii au fost impresionați de frumusețea icoanelor pictate de Nicolae Grigorescu, între anii1854-1855, în vreme ce acesta, deprindea desăvârșirea în arta picturii sub îndrumarea pictorului ieromonah Evghenie Lazar și a celorlalți meșteri iconari

       Călătoria duhovnicească  se înscrie în tematica anului 2022, declarat de Patriarhia Română „Anul  omagial al rugăciunii în viaţa Bisericii şi a creştinului”,pelerinii având posibilitatea să cinstească moaștele Sfântului Mitropolit Grigorie Dascălul și ale Sfântului  Cuvios  Stareț Gheorghe ,ucenici ai Sfântului Paisie dela Neamț, ne‑a spus părintele paroh Vasile‑Cristian Niță.  

Last modified: august 3, 2022