Începând cu anul universitar 2017 / 2018, Parohia Balta Albă, acordă  elevilor şi studenţilor: Bursa  parohială ,,Sfinții Petru Apostolul și Corneliu Sutașul”  în valoare de 1.000 lei /an.

 

Condiţiile de obţinere:

           – beneficiarul să aibă domiciliul stabil, în cuprinsul sectorului arondat Parohiei Balta Albă.

           – beneficiarul să fi promovat  toate examenele anului şcolar sau universitar încheiat.

          – media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat să fie de minim 8.50.

            – pentru candidaţii înmatriculaţi în clasa a IX-a de liceu sau în anul I de facultate, media de admitere să fie tot de minim 8.50.

           – venitul mediu pe membru de familie, în ultimele 3 luni, să nu fie mai mare de 1.450 lei, salariul minim pe economie, luat ca bază de calcul la data  anunțării concursului.

        

Pentru bursele acordate elevilor şi studenţilor dosarul va conţine:

  1. 1. Copie nelegalizată după actul de identitate și după certificatul de naştere al aplicantului și al tuturor membrilor familiei, conform fișei tip.
  2. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste calitatea de integralist şi media de absolvire a anului şcolar sau universitar încheiat.

        În cazul elevilor și studenților din anul I, adeverința va conține media cu care aplicantul a fost admis în instituţia de învăţământ.

        În aceeaşi adeverinţă se va specifica faptul dacă elevul sau studentul beneficiază de bursă acordată de instituţia de învăţământ.

  1. Documente din care să rezulte nivelul venitului pe membru de familie:

            – Adeverinţă de salariu(venitul net) de la locul de muncă al părinţilor.

            – Cupoane de pensie  

           – Certificate de atestare fiscală eliberate de primării şi administraţiile financiare privind venitul agricol precum şi alte venituri: chirii sau alte activităţi.

            – Eventual, rapoarte de anchetă socială ale Direcțiilor de Asistență Socială ale primăriilor.

            – Nu se acceptă declaraţii pe propria răspundere în ceea ce priveşte venitul. 

 

  1. Numărul de cont IBAN deschis pe numele aplicantului la una din sucursalele BCR. 
  2. Fișa tip-se poate ridica de la parohie.

             Completarea corectă a dosarele sau fişele tip,constituie un criteriu obiectiv de selecţie,cele incomplete fiind scoase din competiţie.   

           

Dosarele se pot depune până la data de 15 septembrie 2017.

Last modified: august 24, 2017