În dimineaţa acestei zile, după oficierea slujbei Ceasurilor Împărăteşti, în biserica parohială, s-a săvârşit Vecernia scoaterii Sfântului Epitaf în mijlocul bisericii. Credincioşi de toate vârstele, au venit cu flori în maini, au venit pentru a se închina pentru a trece, aşa cum se obişnuieşte pe sub masa pe care este aşezat, acest act semnificând o suferinţa pentru Hristos şi dorinţa credinciosului de a trece din moartea păcatelor la înviere.

 

La sfârşitul slujbei, a avut loc o întâlnire cu o clasa de elevi de la ªcoala generală nr.16. Părintele paroh Cristian Vasile Niţă le-a adresat câteva cuvinte de învăţătură despre importanţa participării tinerilor la viaţa Bisericii. Toţi elevii s-au spovedi şi au primit Sfânta Împărţăşanie.

În seara aceasta, în toate bisericile, se va săvârşi slujba Prohodului sau Utrenia Sâmbetei celei Mari. Prohodul sau slujba de înmormântare a Mântuitorului Iisus Hristos este cea mai frumoasă creaţie liturgică bisericească sau geniul creaţiei liturgice ortodoxe. Slujba Prohodului semnifică plângerea Mântuitorului de către cei apropiaţi Lui şi aşezarea lui în mormânt. În Biserica noastră, cântările care ne aduc aminte de aceste momente, au ascunse printre rânduri, nădejdea că Mântuitorul va învia şi lucrul acesta se vede mai ales în a treia starea a Prohodului, unde se spune: «Dar vei învia şi vei aduce bucurie». Cu această nădejde în suflet, noi participăm plângându-L, amintindu-ne de Sfintele Sale Pătimiri, pe care le-a suferit pentru noi, având în suflet, în acelaşi timp, apropiata bucurie a Învierii Sale.

Slujba Prohodului se încheie cu o procesiune în jurul sfântului lăcaş. În fruntea cortegiului merg preoţii purtând Sfântul Epitaf. Se fac opriri în cele patru puncte cardinale ale bisericii însoţite de ectenii de cereri şi rugăciuni: Procesiunea care însoţeşte această slujbă semnifică drumul pe care cei apropiaţi l-au făcut cu Domnul de la locul unde a fost răstignit până la mormântul în care nimeni nu a mai fost pus. Acest drum îl facem noi astăzi în jurul bisericii, făcând ectenii şi rugăciuni şi cântând acele cântări de jale «Mergi la cer» şi «Sfinte Dumnezeule».

Last modified: aprilie 7, 2014