Pr. paroh VASILE CRISTIAN NIŢĂ – Preşedinte

Dl .   POPA GHEORGHE- CRISTIAN –  Coordonator de programe

Dna  STRÂMBEANU  ILEANA –   CASIER

Dra   STANA ELENA-   SECRETAR

Dna   DOBRE EUGENIA

Dna   RăILEANU MARGARETA

Dna   DĂNEŢ MIHAELA

Dna   NICULESCU RADA

Dna   BRAGĂ  ELENA

Dna   IVANOV  ELENA

Dna   POPA ANICA           

Dna   MORĂREANU  STELUţA

Dna   IRIMESCU  MARIANA

Dna   ANDREI  LENUţA

Dna   SCĂUNAŞ  AURICA

Dna   GHEORGHE MARILENA

Dna   BăRBULESCU  ELISAVETA

Dna  PENA  VIORICA

Dna  COREISA  ALEXANDRA

Dra  NICULESCU  ELENA

Dra  ȚABREA  ALINA

Dl    PANĂ RĂZVAN NICOLAE

Dl ILINCA GABRIEL

Dra  MARTALOGU CORNELIA

Dna MURARIU  DIDINA

Dna  VASILIU  ELENA

Dna  STANCIU LIVIA

Dna  GIMAN  MARIA 

Dna. ALEXA   EMILIA

Dna  AVRAM  IOANA

Dna  BULEANDRĂ  ELENA

Dna  GĂMAN  IZABELA

Dna  VOCHIM  STELIANA

 


Art. 66 – (1) Comitetul parohial este organismul bisericesc parohial care functioneaza sub presedintia de drept a preotului paroh. Membrii Comitetului parohial sunt alesi de Adunarea parohiala.

Comitetul parohial are un numar dublu de membri fata de cel al Consiliului parohial.

(2) Comitetul parohial este alcatuit din persoane majore ale comunitatii parohiale, pe principiul voluntariatului.

(3) Comitetul parohial este prezidat de paroh ajutat de un birou de conducere compus din: coordonator de programe, secretar si casier.

(4) Comitetul parohial are prevederi si evidenta gestionara proprie în cadrul bugetului parohial pentru activitatile desfasurate utilizând, sub controlul preotului paroh, acelasi cont bancar, si face justificarea financiara anuala fata de Consiliul parohial.

Pentru controlul financiar al Comitetului parohial sunt desemnati 2 cenzori de catre Consiliul parohial.

(5) Revocarea membrilor Comitetului parohial se face potrivit procedurii prevazute pentru membrii Consiliului parohial, la art. 60 din prezentul statut.

Art. 67 – (1) Comitetul parohial are 5 servicii, fiecare fiind condus de un coordonator numit de catre biroul de conducere.

(2) Serviciile Comitetului parohial au urmatoarele atributii:

a. Serviciul social:

1. coopereaza permanent cu asistentii sociali ai parohiei, protopopiatului si Centrului eparhial;

2. coopteaza în Comitetul parohial, pentru colaborare, pe asistentul social sau lucratorul social de la primaria locala, sau, dupa caz, îl invita la sedintele Comitetului parohial;

3. colaboreaza cu unitatile medicale si sprijina diferite programe de sanatate;

4. se ocupa cu ajutorarea saracilor, orfanilor, vaduvelor si a vârstnicilor;

5. sprijina integrarea sociala a detinutilor eliberati din penitenciare;

6. sprijina reinsertia sociala a tinerilor institutionalizati care, dupa împlinirea vârstei de 18 ani, au parasit centrele de plasament;

7. coopereaza cu organizatii neguvernamentale în conditiile legislatiei bisericesti în vigoare;

8. sprijina programul de asistenta maternal si adoptiile nationale;

9. promoveaza si sustine programe social-filantropice ale parohiei; sprijina si întretine cantina social a parohiei;

10 . coopereaza în permanenta cu preotii misionari din sistemul de sanatate, penitenciare si armata, azile, orfelinate etc.;

11. cu acordul autoritatii bisericesti superioare, colecteazã ajutoare în situatii de urgenta si sprijina constituirea unui fond financiar pentru astfel de situatii;

12. sprijina programele de prevenire si eradicare a violentei în familie, de combatere a traficului de fiinte umane, a drogurilor si altele, precum si acordarea asistentei spirituale si material familiilor din care parintii au plecat la munca sau studii în strainatate ori au emigrat definitiv.

b. Serviciul misionar:

1. coopereaza cu alte parohii, cu mânastiri si cu duhovnici din zona;

2. promoveazã difuzarea si citirea Sfintei Scripturi si a cartilor duhovnicesti, cu recomandarea preotului paroh;

3. îl sprijina pe preotul paroh în organizarea unor activitati misionare, pentru o mai buna cunoastere, pastrare si consolidare a credintei ortodoxe;

4. ajuta la organizarea hramului bisericii, a întrunirilor duhovnicesti si a altor manifestari religioase si sprijina achizitionarea de material audio-vizual cu caracter religios;

5. organizeaza vizite misionare în spitale, în penitenciare, în centre pentru ocrotirea copiilor si a vârstnicilor si în familii aflate în dificultate;

6. mentine, în permanentã, legatura cu asociatiile bisericesti ortodoxe de pe teritoriul parohiei si al eparhiei;

7. identifica si sprijina persoanele indecise si oscilante din punct de vedere religios, pentru întarirea lor în credinta si participarea la viata Bisericii;

8. ajuta Consiliul parohial la colectarea Fondului Central Misionar, Fondului Filantropia si a unor fonduri speciale în situatii de urgentã.

c. Serviciul cultural:

1. initiaza si sprijina achizitionarea si distribuirea cartilor de cult, icoane, cruciulite si carti de zidire sufleteascã pentru credinciosi si pentru biblioteca parohiala;

2. încurajeazã în comunitate citirea cartilor si a revistelor din biblioteca parohiala, audierea programelor radiofonice ortodoxe si vizionarea programelor ortodoxe de televiziune;

3. împreuna cu profesorii de Religie, încurajeazã participarea elevilor la Sfinta Liturghie si la alte slujbe bisericesti, precum si la activitati cultural-educative care promoveaza credinta crestina ortodoxa;

4. sprijina înfiintarea de capele sau paraclise în scolile din cuprinsul parohiei;

5. organizeaza festivitati legate de marile sarbatori bisericesti si nationale mentionate în calendarul bisericesc anual;

6. sustine cântarea omofona si a corului bisericii;

7. organizeaza actiuni privind pastrarea si promovarea traditiilor, a folclorului si a specificului cultural local si national;

8. înfiinteaza si acorda burse de studiu si ajutoare pentru elevii merituosi si pentru cei din familii cu posibilitati materiale modeste;

9. organizeaza , cu sprijinul profesorilor si donatorilor, meditatii gratuite pentru elevii saraci din parohie;

10. antreneaza intelectualii din parohie în activitati de promovare a credintei ortodoxe si a culturii românesti.

d. Serviciul pentru tineret:

1. promoveaza cartea religioasa în rândul tinerilor si încurajeaza publicarea unei foi parohiale;

2. invita personalitati culturale pentru conferinte adresate tinerilor;

3. organizeaza întâlniri cu tineri, la care sunt invitati ierarhi,preoti, profesori de teologie;

4. acorda premii în carti elevilor merituosi din comunitate proveniti din institutii de ocrotire social sau din familii si medii sociale defavorizate;

5. sprijina preotul paroh în ducerea la îndeplinire a deciziilor Sfântului Sinod sau ale chiriarhului locului în probleme de educatie a tineretului scolar de toate vârstele;

6. organizeaza pelerinaje, excursii si tabere de tineret cu caracter crestin.

e. Serviciul administrativ-gospodãresc:

1. se îngrijeste de înzestrarea si înfrumusetarea bisericii, precum si de cimitirul parohial;

2. se îngrijeste de întretinerea monumentelor Eroilor si a troitelor de pe teritoriul parohiei;

3. are grija de întretinerea curtii bisericii, a spatiilor verzi si a incintei (casa parohiala, casa de praznuire, clopotnita, capela, muzeu etc.).

Art. 68 – Parohiile pot colabora cu filiale ale Asociatiilor si Fundatiilor bisericesti constituite cu aprobarea Sfântului Sinod sau cu binecuvântarea Chiriarhului

Last modified: martie 20, 2014