Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, aniversează astăzi, 22 iulie 2011, împlinirea vârstei de 60 de ani.

Preafericitul Părinte Dr. Daniel Ciobotea, Patriarhul României s-a născut la data de 22 iulie 1951, în satul Dobreşti, comuna Bara, judeţul Timiş, al treilea copil în familia învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea. Şcoala primară a urmat-o în satul natal (1958-1962), Dobreşti, iar gimnaziul în localitatea Lăpuşnic (1962-1966), judeţul Timiş. În 1966 începe cursurile liceale în oraşul Buziaş, pe care le continua în municipiul Lugoj, la Liceul „Coriolan Brediceanu” (1967-1970).

 

După absolvirea examenului de bacalaureat se înscrie ca student la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Sibiu (1970-1974), unde susţine şi Teza de licenţă în teologie (Noul Testament).

În perioada 1974-1976 frecventează cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti, Secţia Sistematică, sub îndrumarea Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae. Îşi continuă studiile în străinătate: doi ani la Facultatea de Teologie Protestantă a Universităţii de ştiinţe Umane din Strasbourg (Franţa) şi doi ani la Universitatea „Albert Ludwig” din Freiburg im Breisgau, Facultatea de Teologie Catolică (Germania).

În 15 iunie 1979 îşi susţine teza de doctorat la Universitatea din Strasbourg, intitulată: Réflexion et vie chrétiennes aujourd’hui. Essai sur le rapport entre la ţéologie et la spiritualité (424 p). Teza a fost pregătită sub îndrumarea a doi reputaţi profesori francezi: Gerard Ziegwald şi André Benoît şi a primit calificativul maxim. Devine astfel doctor al Universităţii din Strasbourg.

O versiune extinsă a acestei teze a fost pregătită sub îndrumarea mentorului său, Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae şi a fost susţinută la 31 octombrie 1980 la Institutul Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti sub titlul: Teologie şi spiritualitate creştină. Raportul dintre ele şi situaţia actuală.

În urma examenului oral şi a susţinerii tezei, doctorandul Dan-Ilie Ciobotea a fost declarat Doctor în teologie ortodoxă, de asemenea, cu calificativul maxim. Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae a spus cu acest prilej: „Examenul tezei a dovedit Comisiei de examinare că are în faţa sa un candidat bine pregătit, bine informat şi mai ales pătruns de dorinţa şi râvna de a trăi o viaţă teologică de adâncime duhovnicească. Nouă asemenea oameni ne trebuie, oameni care să trăiască în învăţătura Bisericii noastre. Spiritualitatea adevărată a preotului aceasta este: să trăiască în aşa fel încât să poată răspunde şi întrebărilor omului de azi, dar să rămână şi preot adevărat. Cu o preoţime fără cultură teologică şi fără trăirea demnităţii şi misiunii sublime a preoţiei se va ajunge la îndepărtarea poporului credincios de Biserică.”

În 1987 intră în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria, Jud. Neamţ, cu numele Daniel, avându-l ca naş de călugărie pe Preacuviosul Părinte Arhimandrit Cleopa Ilie. Este hirotonit ierodiacon la 14 august 1987 şi ieromonah la 15 august 1987. În 1988 este hirotesit protosinghel şi numit Consilier Patriarhal, Director al Sectorului „Teologie Contemporană şi Dialog Ecumenic”. Tot în anul 1988 devine Conferenţiar la Catedra de Misiune Creştină a Institutului Teologic Universitar Ortodox din Bucureşti.

Este ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, cu titlul de Lugojanul şi este hirotonit arhiereu la 4 martie 1990. La 7 iunie 1990 este ales Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Întronizarea s-a făcut la 1 iulie 1990.

În calitate de mitropolit al Moldovei şi Bucovinei a reprezentat Biserica noastră la zeci de întruniri ecumenice (de pildă, a condus delegaţia română la cea de-a VII-a Adunare generală a Consiliului Ecumenic al Bisericilor de la Canberra, în Australia, 1991), ori a făcut parte din delegaţiile sinodale conduse de patriarhul Teoctist care au vizitat alte Biserici creştine (de pildă, la Ierusalim, în 2000, la Vatican şi în Italia, în 2002); ca membru în Comitetul executiv şi central al Consiliului ecumenic, a participat la diverse sesiuni ale acestora; vicepreşedinte al celei de a XI-a Adunări generale a Conferinţei Bisericilor Europene (Graz, 1997), membru sau preşedinte de onoare a diferite organizaţii nonguvernamentale.

La 12 septembrie 2007, ales Arhiepiscop al Bucureştilor, Mitropolit al Munteniei şi Dobrogei şi Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, fiind întronizat la 30 septembrie 2007 . În această nouă slujire, a iniţiat o serie de acţiuni menite să revi¬goreze viaţa bisericească din toată Patriarhia Română: noul Statut pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române (aprobat de Sf. Sinod la 28 noiembrie 2007), înfiinţarea Centrului de presă BASILICA al Patriarhiei Române („Trinitas TV”, „Radio Trinitas”, Agenţia de ştiri „Basilica”, Ziarul Lumina – primul cotidian creştin din România, cu subredacţiile Lumina de Duminică şi Vestitorul Ortodoxiei – Biroul de Presă al Patriarhiei Române); înfiinţarea Editurilor Basilica și Trinitas ale Patriarhiei Române şi Cuvântul Vieţii a Mitropoliei Munteniei şi Dobrogei; pregătirea lucrărilor de zidire a noii catedrale patriarhale din Bucureşti („Catedrala mântuirii neamului”); iniţierea următoarelor proiecte editoriale: noua ediţie sinodală a Sfintei Scripturi şi ediţia jubiliară a Liturghierului (2008), o nouă ediție ilustrată iconic a Sfintei Evanghelii; noua ediţie a Filocaliei române (în 12 volume); reînfiinţarea comisiei patristice Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (2008), iniţierea redactării Enciclopediei Ortodoxiei Româneşti; iniţierea unei Istorii a monahismului ortodox român, sub egida Patriarhiei Române şi a Academiei Române ş.a. Profesor la Catedra de Teologie Pastorală a Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Justinian”, Universitatea din Bucureşti (din 2007).

Activitatea sa misionar-pastorală, culturală şi ecumenică a fost apreciată de numeroase instituţii culturale şi de Preşedinţia României, care i-au conferit Ordinul „Serviciul Credincios”, în rang de mare cruce (2000); Ordinul „Steaua României” (2007) ; doctor „honoris causa” al Universităţii catolice „Sacred Heart”, Fairfield, Connecticut – SUA (2003), al Universităţii de Arte „George Enescu” din Iaşi (2006), al Universităţii „Lucian Blaga” – Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” (29 noiembrie 2008), al Universităţii „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia (30 noiembrie 2008), al Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad (5 decembrie 2008), al Universităţii de Vest „Vasile Goldiş” din Arad (6 decembrie 2008), al Institutului Teologic Ortodox „Saint Serge” din Paris-Franţa (9 iulie 2009), al Universităţii „Eftimie Murgu” din Reşiţa (13 septembrie 2010), al Universităţii din Oradea (18 septembrie 2010), al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (15 octombrie 2010). Membru al Academiei Internaţionale de Ştiinţe Religioase – Bruxelles (2000); membru de onoare al Academiei Române (19 decembrie 2007).
 
Cu prilejul aniversării zilei de naştere,  clerul şi credincioşii Parohiei Balta Albă, urează Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, ani mulţi cu sănătate, alese bucurii duhovniceşti, putere de muncă şi rodnică arhipăstorire spre slava lui Dumnezeu şi a Sfintei noastre Biserici.

Să ne păstoriţi întru mulţi şi fericiţi ani,Preafericite Părinte Patriarh !

Last modified: aprilie 14, 2014