Problematica îndreptării calendarului şi a sărbătoririi Paştelui a fost abordată ieri de către preoţii Cercului pastoral nr. 3 al Protoieriei II Capitală, întruniţi în biserica Parohiei Balta Albă. Tema conferinţei s-a intitulat „Calendarul şi Paştele creştin” şi a fost susţinută de părintele paroh Vasile-Cristian Niţă.

Preoţii din Cercul pastoral nr. 3 al Protoieriei II Capitală s-au întâlnit ieri, 13 decembrie, în biserica Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Corneliu Sutaşul” – Balta Albă, pentru a căuta răspunsuri la întrebările tot mai frecvente ale credincioşilor referitoare la îndreptarea calendarului şi la sărbătorirea Paştelui. Dezbaterea a avut ca punct de plecare nedumeririle enoriaşilor legate de coincidenţa sărbătoririi în aceeaşi zi a Paştelui de către ortodocşi şi romano-catolici. „Anul acesta, creştinii au sărbătorit Paştele la aceeaşi dată, 4 aprilie. În anul 2011, 24 aprilie va fi, de asemenea, pentru toţi zi de sărbătorire a Sfintelor Paşti. Dacă Paştele ortodocşilor şi al celorlalţi creşti

ni coincide o dată la aproximativ 3-4 ani, sărbătorirea comună în doi ani consecutivi însă este extrem de rară. Faptul că cea mai importantă sărbătoare se celebrează la date diferite responsabilizează Biserica, în direcţia formulării unor soluţii optime. Prin urmare, Biserica Ortodoxă socoteşte important să readucă în discuţie dilemele calendarului, mai ales că acest subiect revine, din ce în ce mai frecvent, în conştiinţa credincioşilor noştri”, a spus părintele paroh Vasile-Cristian Niţă.

Părintele paroh Vasile-Cristian Niţă a arătat că problema nu are caracter de noutate pentru Biserica noastră, deoarece a fost supusă dezbaterilor de nenumărate ori, mai ales după Conferinţa panortodoxă din 1924 de la Constantinopol şi după Conferinta panortodoxă de la Moscova din 1948.

„Pentru a nu se rupe unitatea Bisericii Ortodoxe, întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe, întruniţi în Conferinţa panortodoxă de la Moscova din 1948, au hotărât ca, pentru menţinerea şi întărirea Ortodoxiei, toate Bisericile să prăznuiască Paştile la aceeaşi dată, în zi de duminică, dar nu odată cu Paştile evreilor, socotindu-se că Pascalia alexandrină satisface întru totul această cerinţă a Bisericii. Astfel, s-a stabilit, în acea conferinţă, ca toate Bisericile Ortodoxe să serbeze Paştile numai după Pascalia veche, până când toate Bisericile Ortodoxe surori vor adopta calendarul iulian îndreptat, iar cu privire la sărbătorile stabile, fiecare Biserică autocefală să se folosească de calendarul pe care îl are. Hotărârile Conferinţei de la Moscova, înţelese corect, puteau constitui baza pentru soluţionarea problemei şi „schismei stiliste” în toată Ortodoxia, prin revenirea fraţilor în sânul Bisericii, dar aceste hotărâri n-au fost acceptate de „stilişti””, a spus părintele Vasile-Cristian Niţă.

Referiri istorice la calcularea timpului

În cadrul întâlnirii, au fost prezentate principalele referiri istorice şi scripturistice asupra datei Paştelui, a fost arătată diferenţa dintre Paştele creştin şi cel iudaic, au fost identificate tipurile de calendar şi a fost subliniată necesitatea universală a calendarului. „La Sinodul I Ecumenic din anul 325 de la Niceea s-a discutat, pe lângă abordările doctrinare şi hotărârile normative pentru credinţă, şi problema calendarului, privitor la stabilirea datei sărbătoririi sfintelor Paşti. Formularea Sinodului a fost următoarea: „Toţi creştinii vor sărbători Paştile în aceeaşi zi: prima duminică după lună plină, care urmează echinocţiului de primăvară”. Sinodul din Niceea a dat Bisericii un model simplu şi clar pentru a defini data sărbătorii Paştelui, sprijinindu-se pe ceasul lui Dumnezeu, care este Creaţia. Între timp, au apărut şi alte mijloace de calculare a timpului mântuirii, însă orice mijloc sofisticat nu trebuie să facă altceva decât să alinieze calculul uman la creaţia lui Dumnezeu, care este perfectă”, a spus părintele Vasile-Cristian Niţă.

La final, părintele paroh a evidenţiat necesitatea abordării catehetice a subiectului, de către preoţi şi teologi, în conformitate cu prescripţiile Sfinţilor Părinţi niceeni, care îndemnau „ca toţi creştinii să sărbătorească Paştile la aceeaşi dată”. Părintele paroh a spus că acest lucru este posibil dacă avem în vedere marea milostivire a lui Dumnezeu, care ne-a arătat că, anul acesta şi anul viitor, se poate ca toţi creştinii să sărbătorească Paştile în acelaşi timp, în ciuda inexactităţilor de calcul.

Last modified: aprilie 14, 2014