Parohia

„Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Corneliu Sutaşul” – Balta Albă

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

 

„TÂNĂRUL   CREŞTIN”

Proiect  duhovnicesc de educație misionar-filantropică

27 februarie – 25 martie

 

Concursul naţional de proiecte duhovniceşti organizat cu prilejul Anului omagial Euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei  Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni  „Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”  de Patriarhia Română

A. TITLUL PROIECTULUI DE EDUCAȚIE MISIONAR-FILANTROPICĂ:

„TÂNĂRUL   CREŞTIN”

 

B. ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

Denumirea parohiei și date de contact (adresă și telefon):

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Corneliu Sutaşul” – Balta Albă, strada Brăneşti nr. 3, Sector 3, Bucureşti.

 

Numele preotului și date de contact (adresă, telefon, e-mail):

Pr. Vasile  Cristian Niţă, strada Brăneşti nr.3, Sector 3, Bucureşti

0723338022, nitavasilecristian@yahoo.com.

 

Numele membrilor echipei de implementare a proiectului:

–         Ing. Maria Rădoi– director coordonator Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny”, Sector 3, Bucureşti;

–         Prof. Laura Marinescu Iacob– profesor de religie;

–         Prof. Elena Bădiţă– coordonator proiect.

 

Numele copiilor din grupa de cateheză și vârsta acestora:

 1. Dumitru Cristina Elena –  15 ani

 2. Molea Alin –  15 ani

 3. Gheorghe Marian –  15 ani

 4. Măimăscu Ionuţ – 16 ani

 5. Moccofan Daniel –  16 ani

 7. Taclit Constantin –  16 ani

 8. Trică Daniel – 17 ani

 9. Băcriţă Mădălina –  16 ani

10. Lupu Alexandra –  16 ani

11. Moise Mihai – 16 ani

12. Ştefănescu Florentina – 16 ani

13. Codreanu Robert –  16 ani

14. Marinică Alexandru – 16 ani

15. Dobrin Ana Maria – 16 ani

16. Roşu Ana Maria – 15 ani

17. Cristocea Alexandra – 15 ani

18. Ştefan Radu – 15 ani

19. Chiriţă Cătălin – 15 ani

20. Bratu Florinel – 15 ani

21. Ştefan Florin – 15 ani

 

C.     LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:

–         Colegiul Tehnic „ Anghel Saligny”;

–         Biserica „Adormirea  Maicii Domnului” şi „Sfântul Corneliu  Sutaşul” – Balta Albă.

 

D. PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

27 februarie  –  23 martie

 

E.  BENEFICIARII PROIECTULUI (GRUPUL ȚINTĂ):

–         32  elevi ai  Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”;

–         20 persoane  defavorizate aflate în evidenţa Serviciului Social-misionar al Parohiei Balta Albă.

 

F.  BUGETUL PROIECTULUI (RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI FINANCIARE):

a)     Resurse  umane :

–         elevii Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”;

–         profesori ai Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”;

–         preoţii Parohiei Balta Albă;

–         voluntari din cadrul a două asociaţii umanitare (Asociaţia „Faptele Credinţei” şi Asociaţia „Selena”.

b)    Resurse materiale:

–         materiale specifice confecţionării obiectelor propuse (felicitări şi mărţişoare);

–         tehnică audio – video (cd-uri, cameră foto şi video, laptop, videoproiector);

c)     Resurse financiare:

Bugetul miniproiectului s-a realizat prin:

 

1.  Mijloace de autofinanțare:

În vederea autofinanțării, s-a apelat la talentul și creativitatea elevilor, realizându-se, astfel, un atelier de creație din care au rezultat lucrări deosebite și ingenioase, dedicate zilelor speciale de 1 și de 8 martie. Mărțișoarele și felicitările realizate de către copii, au fost organizate într-o expoziţie cu vânzare amenajată în holul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny”. Deși nu aveau un prețfixat în prealabil, cadrele didactice, elevii şi părinţii elevilor au achiziţionat exponatele, oferind cu dărnicie sume care, în final, s-au ridicat la  240 lei.

 

2.  Sensibilizarea unor sponsori:

– Asociaţia „Faptele Credinţei”şi Asociaţia „Selena”  au donat câte 400 lei (în total 800 lei) pentru achiziţionarea produselor alimentare destinate persoanelor nevoiaşe din parohie, suplimentând suma strânsă prin vânzarea obiectelor realizate de copii.

 

G.    DESCRIEREA PROIECTULUI

g1. Obiectivele proiectului:

            Prin acest proiect ne-am propus să-i facem pe tineri să înţeleagăsensul Sfintei Euharistii, pregătirea prin Spovedanie şi fapte bune precum şi implicaţiile extinse în comunitate şi viaţa personală, să-şi lărgească sfera de cunoaştere umană; copiii să trăiască în relaţie de ajutorare a persoanelor defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate.

        Ajutorarea şi protejarea persoanelor defavorizate este o problemă care trebuie să intereseze pe toată lumea: adulţi şi copii. Vrem să aducem un zâmbet pe feţele bătrânilor singuri, acestor  ,,trecători prin viaţă”, să fim nepoţii pe care şi i-ar fi dorit, să le deschidem uşa continuu, nu numai cu ocazia unor sărbători, să le aducem un strop de bucurie prin activităţile noastre .

     Prin derularea acestui proiect, elevii au oferit persoanelor defavorizate un strop de iubire. Indirect, au existat şi beneficii în ceea ce priveşte relaţiile dintre oameni, între generaţii pe de o parte, dar şi între şcoală şi comunitate, pe de altă parte.

 

Obiective specifice:

– educarea copiilor privind participarea la Sfânta Liturghie şi la lucrarea filantropică a Bisericii;

– cunoaşterea învăţăturilor Bisericii şi a tradiţiilor religioase, formarea virtuţilor creştine;

– completarea prin activităţi extracurriculare a educaţiei religioase din cadrul orelor de Religie;

– educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios;

– cunoaştere importanţei primirii Sfintei Spovedaniei şi Sfintei Împărtăşanii;

– cunoaşterea frământărilor, nevoilor, aspiraţiilor tinerilor pentru venirea în întâmpinarea şi sprijinul lor cu mijloacele specifice Sfintei Biserici;

– sporirea responsabilităţii tinerilor faţă de ei înşişi şi de societate.

 

g2. Activitățile proiectului:

 

1)  Etapa de organizare – conceperea proiectului: 13 – 24 februarie 2014

Responsabili: – din partea Parohiei: Pr. Vasile Cristian Niţă;

                         – din partea Colegiului Tehnic „ Anghel Saligny”:

§  prof. Laura Marinescu Iacob,

§  prof. Elena Badiţă,

§  prof. Ioana Zlătoianu,

§  prof. Angelica  Vişinescu.

 

2)  Organizarea atelierului de creaţie:  27 februarie – 1 martie 2014

Locul : Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

 

Etape:

– identificarea elevilor talentaţi;

– procurarea materialelor necesare confecţionării marţişoarelor

– organizarea Atelierului de creaţie;

– confecţionarea produselor (  felicitări, mărţişoare, lănţişoare, cutiuţe  etc.).

 

Responsabili :      

 – prof.  Laura Marinescu Iacob;

 – prof. Ioana Zlătoianu;

– prof.  AngelicaVişinescu.

 

3)  Organizarea expoziţiei:1 – 8 martie 2014

Locul: Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

 

Etape:

– elevii – membri ai Consiliului Şcolar al Elevilor se ocupă de amenajarea expoziţiei

–  vânzarea produselor

Responsabili :  – prof.  Laura Marinescu Iacob;

 – prof. Ioana Zlătoianu.

 

4)  Întâlnire pentru organizarea vizitelor la persoane defavorizate de pe cuprinsul Parohiei Balta Albă: 7 martie  2014

Locul : Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”

Etape:  – stabilirea profesorilor supraveghetori ( însoţitori);

  – constituirea grupului de elevi voluntari;

   -consultarea evidenţei Parohiei Balta Albă privind persoanele defavorizate din comunitate.

 

5) Pregătirea şi distribuirea pachetelor de alimente către persoanele nevoiaşe: 7 – 20 martie

  Etape:   – achiziţionarea alimentelor;

                – alcătuirea pachetelor;

                – distribuirea pachetelor.

 

  Responsabili: – Pr. Vasile  Cristian  Niţă,

               – Diacon Cătălin Grumeza,

                           – Prof. Elena Badiţă,

                          – Student teologie Gabriel Ilinca.

  Participanţi: elevii voluntari.

 

6) Taina Sfintei Spovedanii pentru copiii implicaţi în proiect:10 – 13 martie 2014

Locul: Biserica „Adormirea  Maicii Domnului” şi „Sfântul Corneliu Sutaşul”  Balta Albă

Etape:

– organizarea grupurilor de elevi;

-deplasarea pe grupe la biserică;

– primirea și cuvântul părintelui Vasile Cristian Niţă;

– rugăciuni înainte de primirea Tainei Sfintei Spovedanii;

– spovedirea elevilor;

– citirea  rugăciunilor după Spovedanie.

 

Responsabili: – prof. religie Laura Marinescu;

                          – prof.  Elena  Bădiţă.

 

Participanţi : elevii care doresc să se spovedească.

 

7) Împărtăşirea copiilor:17-20 martie 2014, orele 8:00 – 10:00

Locul :  Biserica „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Corneliu Sutaşul” – Balta Albă

Etape:

–         deplasarea pe grupe la biserică;

–         primirea și cuvântul părintelui Vasile Cristian Niţă;

–         citirea  rugăciunilor  de dinaintea  Împărtăşaniei;

–         împărtăşirea elevilor;

      –    citirea  rugăciunilor de mulţumire după Sfânta Împărtăşanie.

 

Responsabili :

  Prof. Religie Laura Marinescu

  Prof.  Elena  Bădiţă

 

Participanţi: elevii care s-au mărturisit şi doresc să primească Sfânta  Împărtăşanie.

 

8)  Încheierea proiectului-  24 – 25martie 2014

Pe 24 martie în holul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” s-a organizat o expoziţie cu fotografii din timpul proiectului .

Elevii  implicaţi în proiect au mers la Sfânta Biserică şi au primit  diplome de participare pe 25 martie

 

g3. Rezultatele așteptate:

– 21  elevi din Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” participă la activităţile  de confecţionare a produselor pentru expoziţie;

– 21  elevi primesc Sfânta Spovedanie şi Sfânta Împărtăşanie în biserica parohială;

–  21 elevi participă la activitățile  de ajutorare a semenilor aflați în suferință și la sensibilizarea opiniei publice față de aceste persoane;

–  1040  lei strânşi prin activităţile Atelierului de creaţie şi de la sponsori;

–  20  pachete alimentare cumpărate;

–  20 persoane defavorizare au primit pachete alimentare şi vizita copiilor.

 

H.    IMPACTUL PROIECTULUI

– expoziţie cu fotografii din timpul activităţilor desfăşurate;

–  publicarea în revista liceului, în revista Parohiei Balta Albă şi pe site-ul parohiei a unor articole conţinând mărturii ale beneficiarilor, elevilor, cadrelor didactice implicate în activităţi;

– diplome de participare pentru elevi;

–  popularizarea proiectului în şcoli, în presa locală şi pe site-uri educaţionale;

–  mediatizarea activităţilor prin intermediul componentelor Centrului de Presă BASILICA al Patriarhiei Române.

 

Last modified: aprilie 4, 2014