Parohia Balta Albă | Asociația Faptele Credinței | Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”

PROIECT  EDUCAȚIONAL

„Hristos, bucuria tinerilor.”

 

I. ARGUMENTAREA PROIECTULUI

Așa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârșit de înțelepciune, bunătate, frumos, și iubire, noi, creștinii,  trebuie să urmăm acest Model atât cât ne este cu putință fiecăruia dintre noi. Pentru a-l face pe copil să ajungă la aceste valori esențiale ale umanității este necesară educația religioasă. Mai întâi în familie, copiii învață să-și manifeste într-un anumit fel sentimentele, își formează deprinderi de conduită cu ajutorul cărora să devină persoane deschise comunicării cu Dumnezeu și cu semenii.

Prin acest proiect ne-am propus sa lărgim sfera de cunoaștere umană, copiii să trăiască în relație de ajutorare a persoanelor defavorizate, sau cărora viata nu le-a oferit prea mult, să-și dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieții unor persoane singure, bolnave sau abandonate.

Ajutorarea și protejarea persoanelor defavorizate este o problemă care trebuie să intereseze pe toată lumea: adulți și copii. Vrem să aducem un zâmbet pe fețele bătrânilor singuri, acestor  ,,trecători prin viață”, să fim nepoții pe care și i-ar fi dorit, să le deschidem ușa continuu, nu numai cu ocazia unor sărbători, să le aducem un strop de bucurie prin activitățile noastre .

Prin derularea acestui proiect, elevii vor oferi persoanelor defavorizate un strop de iubire. Indirect, vor exista, de asemenea beneficii în ceea ce privește relațiile dintre oameni, între generații pe de o parte, dar și între școală și comunitate, pe de altă parte.

 

II. SCOPUL PROIECTULUI            

· Formarea unui grup de inițiativă format din elevi, profesori, preoți și alți voluntari pentru desfășurarea unor acțiuni cu caracter social, cultura și educativ.

 

III. OBIECTIVE SPECIFICE

·      cunoașterea învățăturilor Bisericii și a tradițiilor religioase formarea virtuților creștine

·      completarea prin activități extracurriculare a educației religioase din cadrul orelor de religie

·       participarea activă la evenimentele religioase și sociale ale comunității

·       educarea unor virtuți creștine și cultivarea comportamentului moral-religios

·  transmiterea valorilor de credință în funcție de nivelul cultural și frământările duhovnicești ale fiecărei persoane

·      familiarizarea tinerilor cu învățătura sau cu anumite aspecte ale vieții Bisericii

·     cunoașterea frământărilor, nevoilor, aspirațiilor tinerilor pentru venirea în întâmpinarea și sprijinul lor cu mijloacele specifice Sfintei Biserici

·     sporirea responsabilității tinerilor față de ei înșiși și de societate

·   cultivarea unor relații de prietenie între tinerii din parohie și formarea unui grup compact cu inițiative în societate

 

IV. ECHIPELE PROIECTULUI

a) Echipa interpartenerială ( coordonatorii de proiect din instituțiile implicate):

·        Prof. Elena Bădiță – Colegiul  Tehnic  „Anghel  Saligny “

·        Prof. Laura Marinescu – Colegiul  Tehnic  „Anghel  Saligny “

·        Pr. Paroh Vasile-Cristian Niță – Parohia Balta Albă

·        Diac. Cătălin Grumeza – Parohia Balta Albă

·        Gheorghe-Cristian Popa – Asociația „Faptele  Credinței”

b) Echipa de implementare a proiectului pe bază de voluntariat

·        prof. Elena Bădiță

·        prof. Mihai  Scarlat – psihopedagog

·        prof. Ana Mihu

·        prof. Carmen Dumitru

·        prof. Laura Marinescu

·        prof. Gabriela Dan Hariton

·        prof. Delia Motoc

·        prof. Tatiana Putineanu

c) Voluntari

·        Cadre didactice 

·        Preoți,

·        Medici

·        Părinți

·        Reprezentanți Poliție

·        Comunitatea locală  

 

V. GRUPUL ȚiNTÄ

·        elevii Colegiului Tehnic “ Anghel Saligny”

·        persoanele defavorizatedin cuprinsul Parohiei Balta Albă 

 

VI. ANALIZA RESURSELOR

a)    Umane :

–         elevii Colegiului tehnic „Anghel Saligny”

–         profesorii Colegiului tehnic „Anghel Saligny”

–         preoții Parohiei Balta Albă

–         personalul Asociației „Faptele Credinței”

–         voluntari

b)    Materiale:

–         instrumente și materiale specifice activităților prevăzute în proiect (vezi Calendarul activităților)

–         tehnică audio – video (cd-uri, cameră foto și video, laptop, videoproiector)

–         carți cu caracter religios

–         diplome

 

Surse de finanțare:

–         donații de la asociații, firme, persoane fizice

–         Asociația „Faptele Credinței”

–         Parohia Balta Albă

c)     Spațiale:

–         sălile Colegiului  „Anghel Saligny”

–         Biserica parohială a Parohiei Balta Albă

d)    Temporale :

–         1 martie 2011 – 1martie 2012

VII. PLANUL OPERAȚIONAL DE ACȚIUNE

a.      etapa de identificare a grupurilor

b.     etapa de desfășurare propriu – zisă a activităților

c.     etapa de mediatizare

d.     etapa de evaluare finală

 

VIII. PLANUL ANALITIC DE REALIZARE

Durata

Denumirea

Tipul activitații

Responsabili

martie 2010

„Natura, darul lui Dumnezeu pentru oameni”

– ecologizarea unui parc din Sectorul 3 

-prof. Ana Mihu 

-prof. Gabriela Dan Hariton

-diac. Cătălin Grumeza

 

aprilie 2011

„Să ne cunoaștem credința!”

– concurs pe teme religioase

                                       

-prof. Marinescu Laura

-diac. Cătălin Grumeza

mai 2011

„România creștină”

 

– excursie  tematică

                             

-prof.Carmen Dumitru                                                      

-prof. Delia Motoc

-pr. Cristian Niță

iunie 2011

„Să ne cinstim eroii!”

– Organizarea unor activități în cinstea Zilei Eroilor

 

– prof. Putineanu Tatiana                                                                                                   – prof. Marinescu Laura

 -pr. Cristian Niță

Activități organizate pe toată perioada derulării proiectului :

– Mese rotunde organizate lunar, pe teme  educative cu participarea unor invitați:  diriginți, medici, reprezentanți politie, preot, consilier psihopedagog (responsabili: prof. Elena Bădiță, Gheorghe-Cristian Popa)

· Identificarea elevilor cu rezultate bune la învățătură ce provin din familii defavorizate în vederea acordării unor burse de studiu din partea Asociației Faptele Credinței (responsabili: prof. Elena Bădiță, Gheorghe-Cristian Popa)

· Ajutorarea copiilor săraci și a persoanelor defavorizate din zonă, cu jucării, hăinuțe și alimente neperisabile (responsabili: prof. Delia Motoc, prof. Carmen Dumitru,  Gheorghe-Cristian Popa )

· Activități de voluntariat în colaborare cu Crucea Roșie – filiala Sector 3 și cu Biserica (responsabili: prof. Ana Mihu, diac. Cătălin Grumeza.)

· Consiliere spirituală atât în școală, cât și în biserica Parohiei Balta Albă (responsabil: pr. Vasile-Cristian Niță, prof. Laura Marinescu)

· Meditații la Limba RomânÇŽ, Limba Franceză, Limba EnglezÇŽ –  săptămânal (responsabili: diac. Cătălin Grumeza, prof. Gabriela Dan Hariton)

· Cerc de Pictură – săptămânal,  marți, ora 16.00 (responsabili: diac. Cătălin Grumeza, prof. Elena Badita)

· Școală duminicală – duminica, ora 17.00 (responsabili: diac. Cătălin Grumeza, prof. Laura Marinescu )

· Publicarea de articole în presă și în publicațiile instituțiilor partenere (responsabili: Gheorghe-Cristian Popa, prof. Gabriela Dan Hariton )

 

IX. DISEMINAREA PROIECTULUI

–         expoziție cu fotografii din timpul activităților desfășurate,

–         publicații în revista liceului, în revista parohială și pe site-ul parohiei a unor articole semnate de elevi și profesori

–         diplome de participare pentru elevi

–         popularizarea proiectului în școli, în presa locală și pe site-uri educaționale

–         mediatizarea activităților prin intermediul Ziarului Lumina al Patriarhiei Române

Last modified: martie 21, 2014