Puteți dispune direcționarea unei sume din impozitul anual datorat pentru susținerea activitățile desfășurate la Parohia Balta Albă

Dacă în anul 2021 aţi realizat:

– venituri din salarii și asimilate salariilor;

– venituri din pensii;

– venituri din activități independente/ activități agricole, impuse pe bază de normă de venit;

– venituri din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă;

– venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;

– venituri din cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit,

Vă rugăm să completați: Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat (OPANAF 15/2021). Dacă nu ştiţi suma, lăsaţi rubrica necompletată. O completează organul fiscal. După completare, trimiteţi recomandat prin poştă Administraţiei financiare de care aparţineţi sau depuneţi-le chiar Dumneavoastră la Registratura Administraţiei financiare până la 25 mai 2022.

Last modified: ianuarie 19, 2022

Comments are closed.