Joi, 24 martie, 20 de elevi ai Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” însoțiți de doamnele profesor Iacob Laura Marinescu ,Oana  Cioabă ,Ioana Zlătoianu și Elena Bădiță , au participat la o cateheză specială cu tema: Rânduiala Sfintei Proscomidii..

Părintele Vasile -Cristian Niță i-a primit pe elevi călduros în biserica  parohială și după o scurtă îndrumare în rânduiala închinării la icoane, a vorbit despre semnificaţia şi simbolistica Sfintelor Vase.

S-a  continuat cu explicarea fiecărui gest liturgic ce însoţeşte pregătirea pâinii şi vinului, ca daruri oferite spre a deveni în cadrul Sfintei Liturghii, Cinstitul și Sfântul Trup și Sânge al Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Participanții au aflat ce sunt prescurile , ce semnifică Sfântul Agneţ şi ce sunt miridele. În timpul prezentării, părintele i-a provocat pe elevi cu întrebări, la care aceştia au răspuns folosindu-se de cunoştinţele dobândite în timpul orelor de Religie.

La final au fost intonate trei cântări: „Sfinte Dumnezeule” , „Am văzut lumina cea adevărată”,și  „Fie numele Domnului binecuvântat”, selectate pentru a accentua momente importante ale Sfintei Liturghii: implorarea milei lui Dumnezeu în Liturghia Cuvântului (Trisaghionul), mărturisirea de credință în Sfânta Treime a creștinilor după Sfânta Taină a Împărtășaniei( Liturghia euharistică), dar și bucuria creștinilor de a-l slăvi pe Dumnezeu „de acum și până-n veac”).

Prin implicarea membrilor Consiliului  și Comitetului Parohial ,s-au oferit participanților cărți de rugăciuni.

 

 

Last modified: aprilie 1, 2022