Parohia „Adormirea Maicii Domnului“ și „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul“ – Balta Albă din Protoieria Sector 3 Capitală în colaborare cu Agenția de Pelerinaj BASILICA Travel a Patriarhiei Române a organizat joi 30 iulie 2015, un pelerinaj la 4 locaşuri sfinte din Episcopia Giurgiului.

Primul popas duhovnicesc a fost pe malul Neajlovului într-un cadru natural deosebit la Mănăstirea fortificată  Comana unde ne-am închinat moaştelor Sfintei Mare Mucenice Ecaterina şi ale Sfântului Ierarh Nectarie  şi am participat la Sfânta Liturghie.

Ctitorită în anul 1461 de Vlad Ţepeş, a fost refăcută în 1588 de Radu Şerban, ajungând în timpul domnitorului Matei Basarab unul dintre principalele centre religioase ale ţării.

Lângă unchiul său Longhin mitropolit al Ineului retras la Comana şi-a făcut ucenicia şi Sfântul Sava Brancovici,viitorul ierarh mărturisitor al Transilvaniei.

În municipiul Giurgiu  pelerinii s-au rugat în biserica Schitului Sfântul Nicolae care a fost până în anul 1830 geamie.Fostului locaş de cult mahomedan,în formă de patrulater i se va adăuga un altar odată cu eliberarea Giurgiului de sub turci şi restituirea fostei raiale către Ţara Românească. În anul 1877, edificiul a fost bombardat de turci, fiind parţial distrus. În anul 1905, la stăruinţa preotului din acea vreme, s-a început reclădirea cu piatră luată din zidul cetăţii, fiind sfinţită în anul 1907. În anul 1944, a fost bombardată de armata germană la retragerea din Giurgiu.

În biserica refăcută în 1945, după modelul bisericii Sfântul Nicolae domnesc de la Curtea de Argeş pelerinii s-au rugat în faţa raclei ce adăposteşte părticele de moaşte ale sfinţilor capadocieni fraţi: Vasile cel Mare, Macrina cea Tânără şi  Grigorie de Nyssa.

În cuvântul său părintele stareţ  Nicolae Matei a vorbit  despre rolul pelerinajului la mănăstiri în educarea creştină a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor.

La marginea localităţii Slobozia, comună aflată la doar câţiva paşi de Dunăre am

poposit la Mănăstirea Sfântul Ioan Rusu înfiinţată la sfârşitul anului 2008 pe ruinele unei foste unităţi militare a Poliţiei de Frontieră Giurgiu. Mănăstirea este prima din ţară construită în cinstea Sfântului Ioan Rusu.

Fiind soldat, sfântul şi-a ales ca locaş, iată, o fostă unitate militară, sălăşluindu-se între ostaşii lui Hristos.

În drumul către casă în apropierea localității Mihăileşti am cercetat biserica parohială din Drăgănescu situată  pe malul lacului format prin amenajarea râului Argeş.Pictura acestui lăcaş a fost realizată în tempera între anii 1968-1988 de ieromonahul Arsenie Boca.

„La biserica din Drăgănescu, Părintele nostru Arsenie, ca un adevărat părinte neoisihast şi teolog neopatristic, ne-a revelat fundamentele teologiei ortodoxe: conştiinţa atotprezenţei lui Dumnezeu, Cel în Treime lăudat, după pilda proorocului, psalmistului şi împăratului David (Psalmul 15,8), conştiinţa contemporaneităţii  noastre cu Hristos cel înviat, Dumnezeu adevărat şi om adevărat, Care şade de-a dreapta Tatălui şi este împreună cu noi „în toate zilele, până la sfârşitul veacului”  (Matei 28,20) şi conştiinţa celui dintâi dintre păcătoşi, după cuvântul sfântului apostol Pavel (I Timotei 1,15 ( din Precuvântarea albumului de artă îngrijit şi binecuvântat arhiereşte – de P.S.Daniil Stoenescu, Episcop – locţiitor de Vârşeţ)

„Acest pelerinaj se înscrie în tematica anului 2015, declarat de Patriarhia Română, Anul omagial al misiunii parohiei și mănăstirii azi și Anul comemorativ al Sfântului Ioan Gură de Aur și al marilor păstori de suflete din eparhii„, ne‑a spus părintele paroh Vasile‑Cristian Niță.

 

 

 

Last modified: august 5, 2015