PROIECT DE CATEHIZARE PENTRU TINERI

„Prietenii Sfântului Corneliu Sutaşul”

– este o formă de învăţare pentru tineri, în afara învăţământului instituţionalizat, centrată pe aspecte ale vieţii participantului şi ale comunităţii sale; o formă participativă de învăţare în cadrul căreia informaţiile noi nu mai sunt oferite unor participanţi pasivi, ci li se cere acestora contribuţia pentru desfăşurarea unor dialoguri interactive. Astfel, se asigură participantului nu numai informarea, ci mai ales formarea lui în ceea ce priveşte dobândirea deprinderilor de comunicare, de exprimare clară şi concisă în ceea ce are de spus, de asculare activă, de respect  şi încredere în sine şi în ceilalţi dar mai presus de toate are posibilitatea de a-şi însuşi cunoştinţe religioase ce-i pot servi ca repere fundamentale în viaţa duhovnicească. Este o formă antrenantă de învăţare, într-o atmosferă plăcută, care oferă cursanţilor posibilitatea de a experimenta cele învăţate şi de a reflecta asupra lor în vederea folosirii în viaţa personală şi socială.

Sesiunea I – 24.10.2010 – 19.12.2009

Preşedinte:

Preot Paroh Cristian Vasile Niţă

Moderatori:

– diac. Catălin Grumezea

– Gheorghe-Cristian Popa

-Danuţ Noapteş

I. OBIECTIVE:

  • transmiterea valorilor de credinţă în funcţie de nivelul cultural şi frământările duhovniceşti ale fiecărei persoane;
  • familiarizarea tinerilor cu învăţătura sau cu anumite aspecte ale vieţii Bisericii;
  • cunoaşterea frământărilor, nevoilor, aspiraţiilor tinerilor pentru venirea în întâmpinarea şi sprijinul lor cu mijloacele specifice Sfintei Biserici;
  • combaterea prozelitismului sectar;
  • sporirea responsabilităţii tinerilor faţă de ei înşişi şi de societate;
  • cultivarea unor relaţii de prietenie între tinerii din parohie şi formarea unui grup compact cu iniţiative în societate;
  • completarea cunoştinţelor primite în cadrul orelor de religie din şcoli;

II. Metodologia de organizare:

1.  Dialogurile – vor fi moderate de doi cateheţi sub îndrumarea preotului paroh.

– vor dura maxim 60 de min. cu pauză de 10 min.

– se vor desfăşura duminical în biserică;

2. Organizatorii asigură participanţilor condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii;

3. Participanţii pot fi implicaţi în activităţi practice (acţiuni caritabile, participarea la slujbe, formarea unui grup vocal bisericesc, excursii şi pelerinaje, etc.);

4. Evoluţia participanţilor va fi evaluată şi consemnată într-un jurnal de activitate;

5. Evaluarea cunoştinţelor se face pe baza unui test la finalul proiectului. Rezultatele vor fi sub forma unor calificative. Toţi participanţii primesc diplome şi premii substanţiale;

Atelierul de pictura

Parohia “Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Corneliu Sutaşul” organizează, în fiecare marţi, în biserica parohială, între orele 16.00-18.00, Cercul de Pictură bisericească.

 

Hristos, bucuria tinerilor

Parohia Balta Albă

Asociaţia Faptele Credinţei

Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”

 

PROIECT  EDUCAŢIONAL

„ Hristos,

bucuria tinerilor ”

 

I. ARGUMENTAREA PROIECTULUI

 

      Aşa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârşit de înţelepciune, bunătate, frumos, şi iubire, noi, creştinii,  trebuie să urmăm acest Model atât cât ne este cu putinţă fiecăruia dintre noi. Pentru a-l face pe copil să ajungă la aceste valori esenţiale ale umanităţii este necesară educaţia religioasă. Mai întâi în familie, copiii învaţă să-şi manifeste într-un anumit fel sentimentele, îşi formează deprinderi de conduită cu ajutorul cărora să devină persoane deschise comunicării cu Dumnezeu şi cu semenii.

Prin acest proiect ne-am propus sa lărgim sfera de cunoaştere umană, copiii să trăiască în relaţie de ajutorare a persoanelor defavorizate, sau cărora viata nu le-a oferit prea mult, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate.

        Ajutorarea şi protejarea persoanelor defavorizate este o problemă care trebuie să intereseze pe toată lumea: adulţi şi copii. Vrem să aducem un zâmbet pe feţele bătrânilor singuri, acestor  ,,trecători prin viaţă”, să fim nepoţii pe care şi i-ar fi dorit, să le deschidem uşa continuu, nu numai cu ocazia unor sărbători, să le aducem un strop de bucurie prin activităţile noastre .

        Prin derularea acestui proiect, elevii vor oferi persoanelor defavorizate un strop de iubire. Indirect, vor exista, de asemenea beneficii în ceea ce priveşte relaţiile dintre oameni, între generaţii pe de o parte, dar şi între şcoală şi comunitate, pe de altă parte.

 

II. SCOPUL PROIECTULUI            

·        Formarea unui grup de iniţiativă format din elevi, profesori, preoţi şi alţi voluntari pentru desfăşurarea unor acţiuni cu caracter social, cultura şi educativ.

 

III. OBIECTIVE SPECIFICE

 

·      cunoaşterea învăţăturilor Bisericii şi a tradiţiilor religioase formarea virtuţilor creştine

·      completarea prin activităţi extracurriculare a educaţiei religioase din cadrul orelor de religie

·       participarea activă la evenimentele religioase şi sociale ale comunităţii

·       educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios

·  transmiterea valorilor de credinţă în funcţie de nivelul cultural şi frământările duhovniceşti ale fiecărei persoane

·      familiarizarea tinerilor cu învăţătura sau cu anumite aspecte ale vieţii Bisericii

·     cunoaşterea frământărilor, nevoilor, aspiraţiilor tinerilor pentru venirea în întâmpinarea şi sprijinul lor cu mijloacele specifice Sfintei Biserici

·     sporirea responsabilităţii tinerilor faţă de ei înşişi şi de societate

·   cultivarea unor relaţii de prietenie între tinerii din parohie şi formarea unui grup compact cu iniţiative în societate

 

IV. ECHIPELE PROIECTULUI

 

a) Echipa interpartenerială ( coordonatorii de proiect din instituţiile implicate):

·        Prof. Elena Bădiţă – Colegiul  Tehnic  „Anghel  Saligny “

·        Prof. Laura Marinescu – Colegiul  Tehnic  „Anghel  Saligny “

·        Pr. Paroh Vasile-Cristian Niţă – Parohia Balta Albă

·        Diac. Cătălin Grumeza – Parohia Balta Albă

·        Gheorghe-Cristian Popa – Asociaţia „Faptele  Credinţei”

 

b) Echipa de implementare a proiectului pe bază de voluntariat

 

·        prof. Elena Bădiţă

·        prof. Mihai  Scarlat – psihopedagog

·        prof. Ana Mihu

·        prof. Carmen Dumitru

·        prof. Laura Marinescu

·        prof. Gabriela Dan Hariton

·        prof. Delia Motoc

·        prof. Tatiana Putineanu

 

c) Voluntari

·        Cadre didactice 

·        Preoţi,

·        Medici

·        Părinţi

·        Reprezentanţi Poliţie

·        Comunitatea locală  

 

V. GRUPUL ŢINTĂ

·        elevii Colegiului Tehnic “ Anghel Saligny”

·        persoanele defavorizatedin cuprinsul Parohiei Balta Albă 

 

VI. ANALIZA RESURSELOR

a)    Umane :

–         elevii Colegiului tehnic „Anghel Saligny”

–         profesorii Colegiului tehnic „Anghel Saligny”

–         preoţii Parohiei Balta Albă

–         personalul Asociaţiei „Faptele Credinţei”

–         voluntari

b)    Materiale:

–         instrumente şi materiale specifice activităţilor prevăzute în proiect (vezi Calendarul activităţilor)

–         tehnică audio – video (cd-uri, cameră foto şi video, laptop, videoproiector)

–         carţi cu caracter religios

–         diplome

 

Surse de finanţare:

–         donaţii de la asociaţii, firme, persoane fizice

–         Asociaţia „Faptele Credinţei”

–         Parohia Balta Albă

c)     Spaţiale:

–         sălile Colegiului  „Anghel Saligny”

–         Biserica parohială a Parohiei Balta Albă

d)    Temporale :

–         1 martie 2011 – 1martie 2012

 

VII. PLANUL OPERAŢIONAL DE ACŢIUNE

a.      etapa de identificare a grupurilor

b.     etapa de desfăşurare propriu – zisă a activităţilor

c.     etapa de mediatizare

d.     etapa de evaluare finală

 

VIII. PLANUL ANALITIC DE REALIZARE

 

Durata

Denumirea

Tipul activitaţii

Responsabili

martie 2010

„Natura, darul lui Dumnezeu pentru oameni”

– ecologizarea unui parc din Sectorul 3 

-prof. Ana Mihu                                      -prof. Gabriela Dan Hariton

-diac. Cătălin Grumeza

aprilie 2011

„Să ne cunoaştem credinţa!”

– concurs pe teme religioase

                                       

-prof. Marinescu Laura

-diac. Cătălin Grumeza

mai 2011

„România creştină”

– excursie  tematică

                             

-prof. Carmen Dumitru                                                                                                                                                                            -prof. Delia Motoc

-pr. Cristian Niţă

iunie 2011

„Să ne cinstim eroii!”

– Organizarea unor activităţi în cinstea Zilei Eroilor

-prof. Putineanu Tatiana,                                                                                                 -prof. Marinescu Laura

 -pr. Cristian Niţă

 

 

 

Activităţi organizate pe toată perioada derulării proiectului :

 

·        Mese rotunde organizate lunar, pe teme  educative cu participarea unor invitaţi:  diriginţi, medici, reprezentanţi politie, preot, consilier psihopedagog (responsabili: prof. Elena Bădiţă, Gheorghe-Cristian Popa)

·        Identificarea elevilor cu rezultate bune la învăţătură ce provin din familii defavorizate în vederea acordării unor burse de studiu din partea Asociaţiei Faptele Credinţei (responsabili: prof. Elena Bădiţă, Gheorghe-Cristian Popa)

·        Ajutorarea copiilor săraci şi a persoanelor defavorizate din zonă, cu jucării, hăinuţe şi alimente neperisabile (responsabili: prof. Delia Motoc, prof. Carmen Dumitru,  Gheorghe-Cristian Popa )

·        Activităţi de voluntariat în colaborare cu Crucea Roşie – filiala Sector 3 şi cu Biserica (responsabili: prof. Ana Mihu, diac. Cătălin Grumeza.)

·        Consiliere spirituală atât în şcoală, cât şi în biserica Parohiei Balta Albă (responsabil: pr. Vasile-Cristian Niţă, prof. Laura Marinescu)

·        Meditaţii la Limba Românǎ, Limba Franceză, Limba Englezǎ –  săptămânal (responsabili: diac. Cătălin Grumeza, prof. Gabriela Dan Hariton)

·        Cerc de Pictură – săptămânal,  marţi, ora 16.00 (responsabili: diac. Cătălin Grumeza, prof. Elena Badita)

·        Şcoală duminicală – duminica, ora 17.00 (responsabili: diac. Cătălin Grumeza, prof. Laura Marinescu )

·        Publicarea de articole în presă şi în publicaţiile instituţiilor partenere (responsabili: Gheorghe-Cristian Popa, prof. Gabriela Dan Hariton )

 

IX. DISEMINAREA PROIECTULUI

 

–         expoziţie cu fotografii din timpul activităţilor desfăşurate,

–         publicaţii în revista liceului, în revista parohială şi pe site-ul parohiei a unor articole semnate de elevi şi profesori

–         diplome de participare pentru elevi

–         popularizarea proiectului în şcoli, în presa locală şi pe site-uri educaţionale

–         mediatizarea activităţilor prin intermediul Ziarului Lumina al Patriarhiei Române

 

 

 

 

Programul Şcolii duminicale

 

Parohia Balta Albă organizeazǎ în fiecare duminicǎ, de la ora 17:00, în cadrul Şcolii duminicale, cursuri pentru catehizarea tinerilor.

La acest proiect pot participa cei care doresc sǎ-L cunoască şi sǎ-L înţeleagǎ pe Dumnezeu.

Fiecare participant  poate veni cu propuneri de teme sau diverse iniţiative.

 

Duminică – 27.02.2011 – A doua venire a Domnului Iisus Hristos

Duminică – 06.03.2011 – Căderea omului în păcat

Duminică – 13.03.2011 –  Duminica biruinţei Ortodoxiei

Duminică – 20.03.2011 – Isihasmul şi Sfântul  Grigorie Palama

Duminică – 27.03.2011 – Sfânta Cruce-păzitoarea creştinilor

Duminică – 03.04.2011 – Scara dumnezeiescului urcuş

Duminică – 10.04.2011 – Adeverirea Morţii şi Invierii Domnului

 

Vă aşteptăm cu drag!

“Calauza in Credinta Ortodoxa ”

 

Vă invităm să participaţi în perioada  19 iunie- 31 iulie 2011 la Proiectul catehetic “Călăuză în Credinţa Ortodoxă ” care se va desfăşura în biserica parohială după programul următor:

19.06.2011, ora 17
 Despre Cultul Creştin Ortodox

 

26.06.2011, ora 17
Duminica şi Sărbătorile

 

03.07.2011, ora 17
Biserica sau Casa Domnului

 

10.07.2011, ora 17
Cele şapte Laude  ale Bisericii (I)

 

17.07.2011, ora 17
Cele şapte Laude  ale Bisericii (II): Rânduiala Vecerniei

 

24.07.2011, ora 17 
Cele şapte Laude ale  Bisericii (III): Rânduiala Utreniei

 

31.07.2011, ora 17
Evaluarea cunoştiinţelor şi premierea participanţilor

Vă aşteptăm cu drag!

 

Paroh,

Pr. Vasile Cristian Niţă

 

Scoala duminicala

 

Ţinând seama de programul-cadru pentru realizarea  proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic intitulat ‘2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română’, elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod, cu aprobarea Preafericitului Părinte Patriarh Dr. Daniel, Parohia Balta Albă organizeazǎ în cadrul Şcolii duminicale, cursuri pentru catehizarea tinerilor.

Tema Taina Sfântului Botez, va fi tratată complementar şi prezentată participanţilor  din următoarea perspectivă:

 

15.05.2011– ora 17.00 – Sfântul Botez în Sfânta Scriptură: prefigurare în Vechiul Testament şi realitate în Noul Testament

22.05.2011- ora 17.00 – Slujba Sfintei Taine a Botezului – semnificaţie teologică şi existenţială

29.05.2011- ora 17.00 – Pregătirea părinţilor după trup şi a părinţilor duhovniceşti (naşii) pentru botezul copiilor

05.06.2011 – ora 17.00 – Botezul copiilor în familii mixte din punct de vedere confesional sau interreligios

 

 

 

Proiect catehetic

 

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” – Balta Albă, ţinând seama de programul-cadru pentru realizarea  proiectului religios-duhovnicesc, cultural-editorialistic şi mediatic intitulat “2011 – Anul omagial al Sfântului Botez şi al Sfintei Cununii în Patriarhia Română”, elaborat de Cancelaria Sfântului Sinod, cu aprobarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, organizează catehizarea enoriaşilor în cadrul Şcolii Duminicale. Tema “Taina Sfintei Cununii”, va fi tratată complementar şi prezentată participanţilor  din următoarea perspectivă:

 

Duminică, 18 septembrie 2011- ora 17.00

Taina Cununiei  – prezentare istorică

 

Duminică, 25 septembrie 2011- ora 17.00

Slujba Sfintei Taine  a Cununiei – semnificaţie teologică şi existenţială

 

Duminică, 2 octombrie 2011- ora 17.00

Pregătirea mirilor, a părinţilor trupeşti şi a părinţilor duhovniceşti (naşii) pentru primirea Tainei Cununiei

 

Duminică, 9 octombrie  2011- ora 17.00

Pastoraţia mirilor, a familiei creştine sau a instituţiilor care contribuie la educarea şi formarea familiei

 

Duminică, 16 octombrie  2011- ora 17.00

Naşterea de prunci, ca dar şi binecuvântare a familiei creştine

 

Duminică, 23 octombrie  2011- ora 17.00

Practici neortodoxe privind săvârşirea cununiei

 

Duminică, 30 octombrie  2011- ora 17.00

Problema familiilor mixte din punct de vedere confesional sau interreligios

 

 

Last modified: septembrie 29, 2014