1. PROIECT DE CATEHIZARE PENTRU TINERI

„Iisus Hristos, Învăţătorul tinerilor”

Sesiunea I – 28.06.2009 – 07.09.2009 

Sesiunea II: 28.06.2010 – 07.09.2010 

Responsabil:

Preot Paroh Cristian Vasile Niţă;

Cateheţi:  

– student teolog Gheorghe-Cristian Popa;

– student teolog Danuţ Noapteş;

I. OBIECTIVE:

 • transmiterea valorilor de credinţă în funcţie de nivelul cultural şi frământările duhovniceşti ale fiecărei persoane;
 • familiarizarea tinerilor cu învăţătura sau cu anumite aspecte ale vieţii Bisericii;
 • cunoaşterea frământărilor, nevoilor, aspiraţiilor tinerilor pentru venirea în întâmpinarea şi sprijinul lor cu mijloacele specifice Sfintei Biserici;
 • combaterea prozelitismului sectar;
 • sporirea responsabilităţii tinerilor faţă de ei înşişi şi de societate;
 • cultivarea unor relaţii de prietenie între tinerii din parohie şi formarea unui grup compact cu iniţiative în societate;
 • completarea cunoştinţelor primite în cadrul orelor de religie din şcoli;

II. Metodologia de organizare:

1. Imediat după anunţul oficial pentru lansarea proiectului  începe perioada de informare a membrilor parohiei prin distribuirea de pliante şi lipirea afişelor la avizierele blocurilor care aparţin parohiei;

2. Înscrierea participanţilor se va face iniţial prin anunţ telefonic, email sau personal la pangarul bisericii. Ulterior, participanţii vor completa  o cerere-tip adresată preotului paroh în care vor solicita înscrierea pentru proiect şi vor menţiona vârsta , ocupaţia şi datele de contact.  Deasemenea, se va întocmi un tabel nominal cu cei înscrişi. Se pot înscrie şi membri ai altor parohii; Participanţii trebuie sa aibă vârsta între 15 şi 25 de ani.

3. Numărul participanţilor va fi de maxim 20 de persoane. În cazul în care numărul celor înscrişi va depăşi această limită se va forma încă un grup după aceiaşi structură şi metodologie de organizare.

4.  Dialogurile – vor fi moderate de doi cateheţi sub îndrumarea preotului paroh.

                   – vor dura maxim 90 de min. cu pauză de 10 min.

– se vor desfăşura săptămânal pe o perioadă de  70 de zile (10 sesiuni) stabilite în prealabil printr-un program adaptat resurselor temporale ale orgaizatorilor şi ale participanţilor;

                   – se vor desfăşura în biserică;

– numărul  minim de sesiuni la care trebuie să participe cei înscrişi reprezintă jumătate din numărul total (5 / 10).

4. Organizatorii asigură participanţilor condiţiile materiale necesare desfăşurării activităţii;

          5. Participanţii pot fi implicaţi în activităţi practice (acţiuni caritabile, participarea la slujbe, formarea unui grup vocal bisericesc, excursii şi pelerinaje, etc.);

          6. Evoluţia participanţilor va fi evaluată şi consemnată într-un jurnal de activitate;

          7. Evaluarea cunoştinţelor se face pe baza unui test la finalul proiectului. Rezultatele vor fi sub forma unor calificative. Toţi participanţii primesc diplome şi premii substanţiale;

 

2. Proiectul catehetic

“EU SUNT VIŢA, VOI SUNTEŢI MLĂDIŢELE” (In.15,5)

În perioada 02 iunie – 28 iulie 2009 s-a desfăşurat în biserica cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului’’ şi” Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” Balta Albă, Proiectul Catehetic “Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele ” după programul următor :

 • Marţi 02.06. 2009 ora 18 Despre Sfintele Taine
 • Marţi 09.06. 2009 ora 18 Sfânta Taină a Botezului
 • Marţi 16.06. 2009 ora 18 Sfânta Taină a Mirungerii
 • Marţi 23.06. 2009 ora 18 Sfânta Taină a Euharistiei
 • Marţi 30.06. 2009 ora 18 Sfânta Taină a Mărturisirii
 • Marţi 07.07. 2009 ora 18 Sfânta Taină a Cununiei
 • Marţi 14.07. 2009 ora 18 Sfânta Taină a Maslului
 • Marţi 21.07. 2009 ora 18 Sfânta Taină a Preoţiei
 • Marţi 28.07. 2009 ora 18 Evaluarea cunoştinţelor

Au fost acordate participanţilor diplome şi premii prin generozitatea sponsorilor : Ideal Birotica şi Asociaţia “ Faptele Credinţei”

Last modified: martie 21, 2014