http://prieteniisfantuluicorneliu.wordpress.com/

Despre noi

Suntem un grup de tineri, cărora ne place credința și credem că Biserica poate oferi răspunsuri pertinente și de actualitate la frământările noastre.

Nu suntem indiferenți la problemele celor din jurul nostru și vrem să ne constituim într-un grup de inițiativă în comunitate.

Ne întâlnim în fiecare duminică în biserica Parohiei Balta Albă și discutăm anumite teme legate de credință și de felul în care ne putem face folositori în societate.

Îl avem ca ocrotitor pe Sfântul Corneliu Sutaşul deoarece este ocrotitorul parohiei unde ne întâlnim dar și pentru că viața lui ne este exemplu de viețuire în societate. (Fapte 10, 1-2 – În Cezareea era un bărbat cu numele Corneliu, sutaș, din cohorta ce se chema Italica, cucernic și temător de Dumnezeu, cu toată casa lui și care făcea multe milostenii poporului și se ruga lui Dumnezeu totdeauna.)

 

PROIECT DE CATEHIZARE PENTRU TINERI

„Prietenii Sfântului Corneliu Sutaşul”

– este o formă de învățare pentru tineri, în afara învățământului instituționalizat, centrată pe aspecte ale vieții participantului și ale comunității sale; o formă participativă de învățare în cadrul căreia informațiile noi nu mai sunt oferite unor participanți pasivi, ci li se cere acestora contribuția pentru desfășurarea unor dialoguri interactive. Astfel, se asigură participantului nu numai informarea, ci mai ales formarea lui în ceea ce privește dobândirea deprinderilor de comunicare, de exprimare clară și concisă în ceea ce are de spus, de asculare activă, de respect și încredere în sine și în ceilalți dar mai presus de toate are posibilitatea de a-și însuși cunoștințe religioase ce-i pot servi ca repere fundamentale în viața duhovnicească. Este o formă antrenantă de învățare, într-o atmosferă plăcută, care oferă cursanților posibilitatea de a experimenta cele învățate și de a reflecta asupra lor în vederea folosirii în viața personală și socială.

Sesiunea I – 24.10.2010 – 19.12.2009

Președinte: Preot Paroh Cristian Vasile Niță

Moderatori:

– diac. Catălin Grumezea

– Gheorghe-Cristian Popa

– Danuț Noapteș

I. OBIECTIVE:

  • transmiterea valorilor de credință în funcție de nivelul cultural și frământările duhovnicești ale fiecărei persoane;
  • familiarizarea tinerilor cu învățătura sau cu anumite aspecte ale vieții Bisericii;
  • cunoașterea frământărilor, nevoilor, aspirațiilor tinerilor pentru venirea în întâmpinarea și sprijinul lor cu mijloacele specifice Sfintei Biserici;
  • combaterea prozelitismului sectar;
  • sporirea responsabilității tinerilor față de ei înșiși și de societate;
  • cultivarea unor relații de prietenie între tinerii din parohie și formarea unui grup compact cu inițiative în societate;
  • completarea cunoștințelor primite în cadrul orelor de religie din școli;

II. Metodologia de organizare:

1. Dialogurile – vor fi moderate de doi cateheți sub îndrumarea preotului paroh.

– vor dura maxim 60 de min. cu pauză de 10 min.

– se vor desfășura duminical în biserică;

2. Organizatorii asigură participanților condițiile materiale necesare desfășurării activității;

3. Participanții pot fi implicați în activități practice (acțiuni caritabile, participarea la slujbe, formarea unui grup vocal bisericesc, excursii și pelerinaje, etc.);

4. Evoluția participanților va fi evaluată și consemnată într-un jurnal de activitate;

5. Evaluarea cunoștințelor se face pe baza unui test la finalul proiectului. Rezultatele vor fi sub forma unor calificative. Toți participanții primesc diplome și premii substanțiale;

 

Last modified: martie 21, 2014