Parohia Balta Albă | Asociația Faptele Credinței | Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”

PROIECT  EDUCAȚIONAL

„Hristos, bucuria tinerilor.”

 

I. ARGUMENTAREA PROIECTULUI

Așa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârșit de înțelepciune, bunătate, frumos, și iubire, noi, creștinii,  trebuie să urmăm acest Model atât cât ne este cu putință fiecăruia dintre noi. Pentru a-l face pe copil să ajungă la aceste valori esențiale ale umanității este necesară educația religioasă. Mai întâi în familie, copiii învață să-și manifeste într-un anumit fel sentimentele, își formează deprinderi de conduită cu ajutorul cărora să devină persoane deschise comunicării cu Dumnezeu și cu semenii.

Prin acest proiect ne-am propus sa lărgim sfera de cunoaștere umană, copiii să trăiască în relație de ajutorare a persoanelor defavorizate, sau cărora viata nu le-a oferit prea mult, să-și dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieții unor persoane singure, bolnave sau abandonate.

Ajutorarea și protejarea persoanelor defavorizate este o problemă care trebuie să intereseze pe toată lumea: adulți și copii. Vrem să aducem un zâmbet pe fețele bătrânilor singuri, acestor  ,,trecători prin viață”, să fim nepoții pe care și i-ar fi dorit, să le deschidem ușa continuu, nu numai cu ocazia unor sărbători, să le aducem un strop de bucurie prin activitățile noastre .

Prin derularea acestui proiect, elevii vor oferi persoanelor defavorizate un strop de iubire. Indirect, vor exista, de asemenea beneficii în ceea ce privește relațiile dintre oameni, între generații pe de o parte, dar și între școală și comunitate, pe de altă parte.

 

II. SCOPUL PROIECTULUI            

· Formarea unui grup de inițiativă format din elevi, profesori, preoți și alți voluntari pentru desfășurarea unor acțiuni cu caracter social, cultura și educativ.

 

III. OBIECTIVE SPECIFICE

·      cunoașterea învățăturilor Bisericii și a tradițiilor religioase formarea virtuților creștine

·      completarea prin activități extracurriculare a educației religioase din cadrul orelor de religie

·       participarea activă la evenimentele religioase și sociale ale comunității

·       educarea unor virtuți creștine și cultivarea comportamentului moral-religios

·  transmiterea valorilor de credință în funcție de nivelul cultural și frământările duhovnicești ale fiecărei persoane

·      familiarizarea tinerilor cu învățătura sau cu anumite aspecte ale vieții Bisericii

·     cunoașterea frământărilor, nevoilor, aspirațiilor tinerilor pentru venirea în întâmpinarea și sprijinul lor cu mijloacele specifice Sfintei Biserici

·     sporirea responsabilității tinerilor față de ei înșiși și de societate

·   cultivarea unor relații de prietenie între tinerii din parohie și formarea unui grup compact cu inițiative în societate

 

IV. ECHIPELE PROIECTULUI

a) Echipa interpartenerială ( coordonatorii de proiect din instituțiile implicate):

·        Prof. Elena Bădiță - Colegiul  Tehnic  „Anghel  Saligny “

·        Prof. Laura Marinescu - Colegiul  Tehnic  „Anghel  Saligny “

·        Pr. Paroh Vasile-Cristian Niță - Parohia Balta Albă

·        Diac. Cătălin Grumeza - Parohia Balta Albă

·        Gheorghe-Cristian Popa - Asociația „Faptele  Credinței”

b) Echipa de implementare a proiectului pe bază de voluntariat

·        prof. Elena Bădiță

·        prof. Mihai  Scarlat - psihopedagog

·        prof. Ana Mihu

·        prof. Carmen Dumitru

·        prof. Laura Marinescu

·        prof. Gabriela Dan Hariton

·        prof. Delia Motoc

·        prof. Tatiana Putineanu

c) Voluntari

·        Cadre didactice 

·        Preoți,

·        Medici

·        Părinți

·        Reprezentanți Poliție

·        Comunitatea locală  

 

V. GRUPUL ȚiNTÄ

·        elevii Colegiului Tehnic “ Anghel Saligny”

·        persoanele defavorizatedin cuprinsul Parohiei Balta Albă 

 

VI. ANALIZA RESURSELOR

a)    Umane :

-         elevii Colegiului tehnic „Anghel Saligny”

-         profesorii Colegiului tehnic „Anghel Saligny”

-         preoții Parohiei Balta Albă

-         personalul Asociației „Faptele Credinței”

-         voluntari

b)    Materiale:

-         instrumente și materiale specifice activităților prevăzute în proiect (vezi Calendarul activităților)

-         tehnică audio – video (cd-uri, cameră foto și video, laptop, videoproiector)

-         carți cu caracter religios

-         diplome

 

Surse de finanțare:

-         donații de la asociații, firme, persoane fizice

-         Asociația „Faptele Credinței”

-         Parohia Balta Albă

c)     Spațiale:

-         sălile Colegiului  „Anghel Saligny”

-         Biserica parohială a Parohiei Balta Albă

d)    Temporale :

-         1 martie 2011 – 1martie 2012VII. PLANUL OPERAȚIONAL DE ACȚIUNE

a.      etapa de identificare a grupurilor

b.     etapa de desfășurare propriu – zisă a activităților

c.     etapa de mediatizare

d.     etapa de evaluare finală

 

VIII. PLANUL ANALITIC DE REALIZARE

Durata

Denumirea

Tipul activitații

Responsabili

martie 2010

„Natura, darul lui Dumnezeu pentru oameni”

- ecologizarea unui parc din Sectorul 3 

-prof. Ana Mihu 

-prof. Gabriela Dan Hariton

-diac. Cătălin Grumeza

 

aprilie 2011

„Să ne cunoaștem credința!”

- concurs pe teme religioase

                                       

-prof. Marinescu Laura

-diac. Cătălin Grumeza

mai 2011

„România creștină”

 

- excursie  tematică

                             

-prof.Carmen Dumitru                                                      

-prof. Delia Motoc

-pr. Cristian Niță

iunie 2011

„Să ne cinstim eroii!”

- Organizarea unor activități în cinstea Zilei Eroilor

 

- prof. Putineanu Tatiana                                                                                                   - prof. Marinescu Laura

 -pr. Cristian Niță


Activități organizate pe toată perioada derulării proiectului :

- Mese rotunde organizate lunar, pe teme  educative cu participarea unor invitați:  diriginți, medici, reprezentanți politie, preot, consilier psihopedagog (responsabili: prof. Elena Bădiță, Gheorghe-Cristian Popa)

· Identificarea elevilor cu rezultate bune la învățătură ce provin din familii defavorizate în vederea acordării unor burse de studiu din partea Asociației Faptele Credinței (responsabili: prof. Elena Bădiță, Gheorghe-Cristian Popa)

· Ajutorarea copiilor săraci și a persoanelor defavorizate din zonă, cu jucării, hăinuțe și alimente neperisabile (responsabili: prof. Delia Motoc, prof. Carmen Dumitru,  Gheorghe-Cristian Popa )

· Activități de voluntariat în colaborare cu Crucea Roșie – filiala Sector 3 și cu Biserica (responsabili: prof. Ana Mihu, diac. Cătălin Grumeza.)

· Consiliere spirituală atât în școală, cât și în biserica Parohiei Balta Albă (responsabil: pr. Vasile-Cristian Niță, prof. Laura Marinescu)

· Meditații la Limba RomânÇŽ, Limba Franceză, Limba EnglezÇŽ -  săptămânal (responsabili: diac. Cătălin Grumeza, prof. Gabriela Dan Hariton)

· Cerc de Pictură – săptămânal,  marți, ora 16.00 (responsabili: diac. Cătălin Grumeza, prof. Elena Badita)

· Școală duminicală – duminica, ora 17.00 (responsabili: diac. Cătălin Grumeza, prof. Laura Marinescu )

· Publicarea de articole în presă și în publicațiile instituțiilor partenere (responsabili: Gheorghe-Cristian Popa, prof. Gabriela Dan Hariton )

 

IX. DISEMINAREA PROIECTULUI

-         expoziție cu fotografii din timpul activităților desfășurate,

-         publicații în revista liceului, în revista parohială și pe site-ul parohiei a unor articole semnate de elevi și profesori

-         diplome de participare pentru elevi

-         popularizarea proiectului în școli, în presa locală și pe site-uri educaționale

-         mediatizarea activităților prin intermediul Ziarului Lumina al Patriarhiei Române

Parohia “Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Corneliu Sutaşul” organizează, în fiecare marți, în biserica parohială, între orele 16.00-18.00, Cercul de Pictură bisericească.


 

http://prieteniisfantuluicorneliu.wordpress.com/


Despre noi

Suntem un grup de tineri, cărora ne place credința și credem că Biserica poate oferi răspunsuri pertinente și de actualitate la frământările noastre.

Nu suntem indiferenți la problemele celor din jurul nostru și vrem să ne constituim într-un grup de inițiativă în comunitate.

Ne întâlnim în fiecare duminică în biserica Parohiei Balta Albă și discutăm anumite teme legate de credință și de felul în care ne putem face folositori în societate.

Îl avem ca ocrotitor pe Sfântul Corneliu Sutaşul deoarece este ocrotitorul parohiei unde ne întâlnim dar și pentru că viața lui ne este exemplu de viețuire în societate. (Fapte 10, 1-2 – În Cezareea era un bărbat cu numele Corneliu, sutaș, din cohorta ce se chema Italica, cucernic și temător de Dumnezeu, cu toată casa lui și care făcea multe milostenii poporului și se ruga lui Dumnezeu totdeauna.)

 

PROIECT DE CATEHIZARE PENTRU TINERI

„Prietenii Sfântului Corneliu Sutaşul”

- este o formă de învățare pentru tineri, în afara învățământului instituționalizat, centrată pe aspecte ale vieții participantului și ale comunității sale; o formă participativă de învățare în cadrul căreia informațiile noi nu mai sunt oferite unor participanți pasivi, ci li se cere acestora contribuția pentru desfășurarea unor dialoguri interactive. Astfel, se asigură participantului nu numai informarea, ci mai ales formarea lui în ceea ce privește dobândirea deprinderilor de comunicare, de exprimare clară și concisă în ceea ce are de spus, de asculare activă, de respect și încredere în sine și în ceilalți dar mai presus de toate are posibilitatea de a-și însuși cunoștințe religioase ce-i pot servi ca repere fundamentale în viața duhovnicească. Este o formă antrenantă de învățare, într-o atmosferă plăcută, care oferă cursanților posibilitatea de a experimenta cele învățate și de a reflecta asupra lor în vederea folosirii în viața personală și socială.

Sesiunea I - 24.10.2010 - 19.12.2009

Președinte: Preot Paroh Cristian Vasile Niță

Moderatori:

- diac. Catălin Grumezea

- Gheorghe-Cristian Popa

- Danuț Noapteș

I. OBIECTIVE:

  • transmiterea valorilor de credință în funcție de nivelul cultural și frământările duhovnicești ale fiecărei persoane;
  • familiarizarea tinerilor cu învățătura sau cu anumite aspecte ale vieții Bisericii;
  • cunoașterea frământărilor, nevoilor, aspirațiilor tinerilor pentru venirea în întâmpinarea și sprijinul lor cu mijloacele specifice Sfintei Biserici;
  • combaterea prozelitismului sectar;
  • sporirea responsabilității tinerilor față de ei înșiși și de societate;
  • cultivarea unor relații de prietenie între tinerii din parohie și formarea unui grup compact cu inițiative în societate;
  • completarea cunoștințelor primite în cadrul orelor de religie din școli;

II. Metodologia de organizare:

1. Dialogurile – vor fi moderate de doi cateheți sub îndrumarea preotului paroh.

- vor dura maxim 60 de min. cu pauză de 10 min.

- se vor desfășura duminical în biserică;

2. Organizatorii asigură participanților condițiile materiale necesare desfășurării activității;

3. Participanții pot fi implicați în activități practice (acțiuni caritabile, participarea la slujbe, formarea unui grup vocal bisericesc, excursii și pelerinaje, etc.);

4. Evoluția participanților va fi evaluată și consemnată într-un jurnal de activitate;

5. Evaluarea cunoștințelor se face pe baza unui test la finalul proiectului. Rezultatele vor fi sub forma unor calificative. Toți participanții primesc diplome și premii substanțiale;

 

Parteneri

Binefăcători