Dreptmăritori Creştini,

La acest slăvit Praznic se cuvine să ne bucurăm şi noi, preoţii şi credincioşii Parohiei „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul ”Balta Albăpentru binefacerile lui Dumnezeu revărsate asupra noastră.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru realizările în înfrumuseţarea bisericii parohiale prin dragostea,dăruirea şi jerfelnicia credincioşilor ,mulţumim pentru prezenţa Dumneavoastră şi a tinerilor la Sfintele Slujbe , semnul speranţei şi al răspunderii pentru viitorul parohiei.

Joi 12 noiembrie 2009,  in  biserica parohială ” Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul”  Balta Albă,  a avut loc  al doilea Cerc pastoral, ce a reunit  conform prevederilor articolului  53 din Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, preoţimea Cercului 3 Pastoral din cadrul Protopopiatului II Capitală. Referatul „Taina Sfintei Spovedanii – prilej de catehizare individuală” a fost susţinut de Preacucernicul părinte Vasile Cristian Niţă, parohul parohiei Balta Albă.

În Legea Educaţiei Naţionale asumată de Guvernul României în plenul celor două Camere reunite ale Parlamentului în ziua de 15 septembrie 2009, disciplina Religie este inclusă în planurile cadru ale învăţământului primar, gimnazial şi liceal ca parte a trunchiului comun.

Potrivit Legii, „elevul, cu acordul părinţilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea” (cf. art. 18, alin. 1).

De asemenea, potrivit art. 18, alin. 3, “disciplina Religie” poate fi predată numai de personal didactic calificat conform prevederilor prezentei legi şi abilitat în baza protocoalelor încheiate între Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării şi cultele religioase recunoscute oficial de Stat”

 “Sfinţite Mucenice Corneliu, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre”

În fiecare an,la 13 septembrie, Biserica Ortodoxă Română prăznuieşte pe Sfântul Corneliu Sutaşul, primul păgân din istoria mântuirii care a primit botezul creştin.

„Un bărbat oarecare era în Cezareea, anume Corneliu, sutaş, din cetatea care se cheamă Italica; fiind cucernic şi temător de Dumnezeu, cu toată casa sa, făcea milostenii multe la săraci şi se ruga lui Dumnezeu totdeauna“ (Fapte 10, 1-2). Acestea sunt cuvintele prin care Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca îl prezintă pe primul păgân care a fost primit la creştinism.

 “Întru naştere, fecioria ai păzit, întru adormire lumea nu ai părăsit, de Dumnezeu Născătoare; Mutatu-te-ai la viaţă, fiind Maica Vieţii, şi prin rugăciunile Tale izbăveşti din moarte sufletele noastre”.

La 14 august, în biserica parohială, după Litie s-a oficiat  ,,Prohodul Adormirii Maicii Domnului”, evocînd un eveniment păstrat în sânul Bisericii de aproape două mii de ani. Potrivit Sfintei Tradiţii, cu trei zile mai înainte de mutarea la cer, Născătoarea de Dumnezeu a fost anunţatã despre aceasta de un înger.

În data de 28 iunie 2009, după oficierea Sfintei Liturghii, a fost lansat la Parohia Balta Albă, proiectul de catehizare pentru tineri „Iisus Hristos, Învăţătorul tinerilor”. Acesta a fost conceput pe structura tematica a proiectului catehetic „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele” şi s-a dorit a fi o formă antrenantă de învăţare, într-o atmosferă plăcută, care oferă cursanţilor posibilitatea de a experimenta cele învăţate şi de a reflecta asupra lor în vederea folosirii în viaţa personală şi socială.Vis-a-vis de acestea, proiectul îşi propune următoarele obiective:

În perioada  02 iunie - 28 iulie 2009  s-a desfăşurat  în biserica cu hramul Adormirea Maicii Domnului şi Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul Balta Albă, Proiectul Catehetic “Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele ” după  programul următor:

Marţi 02.06. 2009 ora 18 Despre Sfintele Taine
Marţi 09.06. 2009 ora 18 Sfânta Taină a Botezului
Marţi 16.06. 2009 ora 18 Sfânta Taină a Mirungerii
Marţi 23.06. 2009 ora 18 Sfânta Taină a Euharistiei
Marţi 30.06. 2009 ora 18 Sfânta Taină a Mărturisirii

Proiectul „Tânărul creştin”

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Corneliu Sutaşul” – Balta Albă din Bucureşti şi Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Sectorul 3 au implementat, în perioada 27 februarie – 25 martie, proiectul „Tânărul creştin”, cu care se va înscrie zilele acestea în Concursul naţional de proiecte duhovniceşti “Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”, organizat de Patriarhia Română cu prilejul Anului omagial euharistic (al Sfintei Spovedanii şi al Sfintei  Împărtăşanii) şi Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni.

Parteneri

Binefăcători