Parohia Balta Albă organizeazǎ în fiecare duminicǎ, de la ora 17:00, în cadrul Şcolii duminicale, cursuri pentru catehizarea tinerilor.

La acest proiect pot participa cei care doresc sǎ-L cunoască şi sǎ-L înţeleagǎ pe Dumnezeu.

Fiecare participant  poate veni cu propuneri de teme sau diverse iniţiative.

Duminică - 27.02.2011 - A doua venire a Domnului Iisus Hristos

Duminică - 06.03.2011 - Căderea omului în păcat

Duminică - 13.03.2011 -  Duminica biruinţei Ortodoxiei

Duminică - 20.03.2011 - Isihasmul şi Sfântul  Grigorie Palama

Duminică - 27.03.2011 - Sfânta Cruce-păzitoarea creştinilor

Duminică - 03.04.2011 - Scara dumnezeiescului urcuş

Duminică - 10.04.2011 - Adeverirea Morţii şi Invierii Domnului

 

Vă aşteptăm cu drag!

Parteneri

Binefăcători