Jertfa de vieţi plătite de Poporul Român în prima mare conflagraţie mondială se ridică la aproximativ 985.000 de oameni, morţi pe câmpul de luptă, în spatele frontului, în spitale din rândul răniţilor sau bolnavilor şi în teritoriile ocupate de armatele Puterilor Centrale.

La această cifră se adaugă cei 75.491 de invalizi de război ca urmare a rănilor din cursul luptelor.Prin comparaţie, cei ce şi-au sacrificat viaţa în slujba idealului unităţii statale depline reprezintă 33% din totalul efectivului mobilizat din România, în timp ce pentru alte state membre ale Antantei aceste cifre se ridicau la 10,66 % (Marea Britanie), 17,48 % (Rusia) şi 18,29 % (Franţa) , din efectivele mobilizate.

De aceea, pentru supravieţuitori s-a impus ca o datorie morală comemorarea, în fiecare an, a celor care au pierit pe câmpurile de luptă. La nivel de naţiuni, acest lucru s-a materializat prin Tratatul de la Versailles. Acest document, semnat de fostele ţări beligerante, prevedea, printre altele, obligativitatea întreţinerii mormintelor ostaşilor îngropaţi pe teritoriile statelor respective, precum şi a operelor comemorative de război dedicate acestora.

Concretizarea prevederilor actului de la Versailles s-a făcut prin apariţia Decretului-lege nr. 1693/ 4 mai 1920 - care a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită cu prilejul Zilei Înalţării Domnului Iisus Hristos - România devenind cu acest prilej primul Stat care i-a asimilat pe eroii străini celor naţionali.

Astfel, aceasta dată a fost decretată sărbătoare naţională a Poporului Român, iar un rol important l-a avut Societatea "Mormintele Eroilor Căzuţi în Război" (înfiinţată în 1919) şi transformată ulterior, in 1927, in Societatea "Cultul Eroilor".

Datorită acestei organizaţii, aflată sub Înaltul patronaj al Patriarhului Miron Cristea şi al Reginei Maria, în anul 1923 s-a inaugurat şi Mormântul Ostaşului Necunoscut, amplasat iniţial in faţa Muzeului Militar Naţional din Parcul Carol.

Societatea "Cultul Eroilor" care, de la 1 august 1940, s-a numit "Aşezământul Naţional Regina Maria", a avut o activitate prodigioasă. Pornind de la sentimentul patriotic şi civic de cinstire a actelor de eroism naţional, manifestat prin oficializarea Zilei Eroilor, în anii interbelici s-au construit numeroase monumente şi plăci comemorative în aproape toate localităţile Ţării.

Amintirea  Eroilor  nu a a fost uitată nici de elevii Colegiului Tehnic Anghel  Saligny, ce au venit într-un număr  mare însoțiți de doamnelor profesor Oana Silvia Cioabă și Elena Bădiță în biserica cu hramurile  „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul Mucenic Corneliu Sutaşul” .

Aceștia au participat la Sfânta Liturghie și la Slujba de pomenire pentru toți Eroii neamului românesc, intonând la final  cântece patriotice închinate acestora.

Toţi cei prezenţi au fost invitați la o agapă organizată de către Parohia  Balta Albă, prin  generozitatea unor sponsori .

Parteneri

Binefăcători