„Biserica românească a fost întotdeauna legată de soarta poporului român. Este uşor de remarcat faptul că ori de câte ori în viaţa poporului român a existat un moment de răscruce, ori când s-au împlinit idealuri scumpe tuturor românilor, atunci şi în viaţa Bisericii româneşti au avut loc mutaţii ce au generat emulaţii spirituale şi împliniri bisericeşti.Astfel, întemeierea statelor feudale româneşti a fost urmată în plan bisericesc de întemeierea mitropoliilor româneşti, la Suceava şi Argeş. Aşa cum unirea Moldovei şi Ţării Româneşti din 1859 a fost imediat urmată de unirea celor două Biserici Ortodoxe sub un mitropolit primat. Iar cucerirea independenţei naţionale în 1877-1878 şi recunoaşterea ei internaţională a fost urmată în 1885 de recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Un fapt cu semnificaţii asemănătoare s-a întâmplat şi după Marea Unire din 1918, care a fost urmată de unificarea Bisericilor Ortodoxe surori din teritoriile reunite cu Ţara şi din Vechiul Regat şi de ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la statutul de Patriarhie (1925) ”.

 

Vineri , 1 decembrie 2017, de Ziua Naţională a României,în biserica parohială cu hramurile „Adormirea Maicii Domnului” şi „Sfântul  Mucenic  Corneliu Sutaşul” - Balta Albă, au fost pomeniţi Eroii Neamului Românesc , care acum 99 de ani au înfăptuit unitatea naţională a românilor din anul 1918 şi a fost oficiată slujba de Te Deum.

Pentru a scoate în evidenţă una dintre valenţele care contribuie la păstrarea identităţii naţionale - arborarea drapelului naţional, în propria locuinţă- au fost oferite participanţilor steguleţe cu tricolorul României şi au fost intonate cântece patriotice.

La mulți ani Români, la mulți ani România !

Parteneri

Binefăcători