PREȘEDINTE

Pr. Paroh VASILE-CRISTIAN NIŢĂ

Membri:

Dl .   IONESCU   DAN- COORDONATOR  DE  PROGRAME

Dna   BRAGA  ELENA - CASIER                                                                                             

Dna   ȘTEFĂNESCU ANAMARIA - SECRETAR                                       

Dna   RĂILEANU  MARGARETA                                                               

Dna   DĂNEŢ  MIHAELA CARMEN                                                          

Dna   BUTNARIU  GEORGETA                                                                  

Dna   POPA  ANICA                                                                                       

Dna   MORĂREANU   STELUŢA                                                                 

Dna   IRIMESCU  MARIANA                                                                       

Dna  VASILIU  ELENA                                                                                 

Dna  VRABIE   RADA                                                                                     

Dna  Prof. BĂDIȚĂ   ELENA                                                                        

Dna   SCĂUNAŞ  AURICA                                                                           

Dna  VOCHIM  STELIANA                                                                            

Dna  BULEANDRĂ  ELENA                                                                         

Dna  VRABIE GHEORGHE                                                                           

Dna  COREISA   ALEXANDRA                                                                    

Dra   PETREA  ECATERINA                                                                         

Dra  ŢABREA  ALINA                                                                                   

Dl     PANĂ  RĂZVAN  NICOLAE                                                                

Dna  MURARIU  DIDINA                                                                              

Dna  CIOBANU  ELEONORA                                                                         

Dna  ANDREI  LENUŢA                                                                              

Dna  POEȚELEA  ADRIANA                                                                                                             

Dna  BADEA CONSTANȚA                                                                                                                                                    

Dna  GIMAN  MARIA                                                  

Dna  PENA  VIORICA     

                                                                                                                      

Art. 66 - (1) Comitetul parohial este organismul bisericesc parohial care funcționează sub președinția de drept  a preotului paroh. Membrii Comitetului parohial sunt aleși de Adunarea parohială.

Comitetul parohial are un numar dublu de membri față de cel al Consiliului parohial.

(2) Comitetul parohial este alcătuit din persoane majore ale comunității parohiale, pe principiul voluntariatului.

(3) Comitetul parohial este prezidat de paroh ajutat de un birou de conducere compus din: coordonator de programe, secretar si casier.

(4) Comitetul parohial are prevederi și evidența gestionară proprie în cadrul bugetului parohial pentru activitățile desfășurate utilizând, sub controlul preotului paroh, același cont bancar, și face justificarea financiară anuala față de Consiliul parohial.

Pentru controlul financiar al Comitetului parohial sunt desemnați 2 cenzori de catre Consiliul parohial.

(5) Revocarea membrilor Comitetului parohial se face potrivit procedurii prevăzute pentru membrii Consiliului parohial, la art. 60 din prezentul statut.

Art. 67 - (1) Comitetul parohial are 5 servicii, fiecare fiind condus de un coordonator numit de către biroul de conducere.

(2) Serviciile Comitetului parohial au următoarele atribuții:

a. Serviciul social:

 1. 1. cooperează permanent cu asistenții sociali ai parohiei, protopopiatului si Centrului eparhial;
 2. 2. cooptează în Comitetul parohial, pentru colaborare, pe asistentul social sau lucrătorul social de la primaria locală, sau, după caz, îl invită la ședintele Comitetului parohial;
 3. 3. colaborează cu unitățile medicale și sprijină diferite programe de sănătate;

  4. se ocupă cu ajutorarea săracilor, orfanilor, văduvelor și a vârstnicilor;
 4. 5. sprijină integrarea socială a deținuților eliberați din penitenciare;

  6. sprijină reinserția socială a tinerilor instituționalizați care, după  împlinirea vârstei de 18 ani, au părăsit centrele de plasament;
 5. 7. coopereaza cu organizații neguvernamentale în condițiile legislației bisericești în vigoare;

  8. sprijină programul de asistență maternal și adopțiile naționale;

  9. promovează și susține programe social-filantropice ale parohiei; sprijină și întreține cantina socială a parohiei;

10 . cooperează în permanență  cu preoții misionari din sistemul de sănătate, penitenciare și armată, azile, orfelinate etc.;

 1. 11. cu acordul autorității bisericești superioare, colecteazã ajutoare în situații de urgență și sprijină constituirea unui fond financiar pentru astfel de situații;
 2. 12. sprijină programele de prevenire și eradicare a violenței în familie, de combatere a traficului de ființe umane, a drogurilor și altele, precum și acordarea asistenței spirituale și material familiilor din care părinții au plecat la muncă sau studii în străinatate ori au emigrat definitiv.
 3. b. Serviciul misionar:
 4. 1. cooperează cu alte parohii, cu mânăstiri și cu duhovnici din zonă;
 5. 2. promovează difuzarea și citirea Sfintei Scripturi și a cărților duhovnicești, cu recomandarea preotului paroh;
 6. 3. îl sprijină pe preotul paroh în organizarea unor activități misionare, pentru o mai buna cunoaștere, păstrare și consolidare a credinței ortodoxe;

  4. ajută la organizarea hramului bisericii, a întrunirilor duhovnicești și a altor manifestări religioase și sprijină achiziționarea de material audio-vizual cu caracter religios;

  5. organizează  vizite misionare în spitale, în penitenciare, în centre pentru ocrotirea copiilor și a vârstnicilor și în familii aflate în dificultate;

  6. menține, în permanență, legătura cu asociațiile bisericești ortodoxe de pe teritoriul parohiei și al eparhiei;
 7. 7. identifică și sprijină persoanele indecise  și oscilante din punct de vedere religios, pentru întărirea lor în credință  și participarea la viața Bisericii;
 8. 8. ajută Consiliul parohial la colectarea Fondului Central Misionar, Fondului Filantropia și a unor fonduri speciale în situații de urgență.

  c. Serviciul cultural:
 9. 1. inițiază și sprijină achiziționarea și distribuirea cărților de cult, icoane, cruciulițe și cărți de zidire sufletească pentru credincioși și pentru biblioteca parohială;

  2. încurajează în comunitate citirea cărților și a revistelor din biblioteca parohială, audierea programelor  radiofonice ortodoxe și vizionarea programelor ortodoxe de televiziune;

  3. împreună cu profesorii de Religie, încurajează participarea elevilor la Sfânta Liturghie și la alte slujbe bisericești, precum și la activități cultural-educative care promovează credința creștină ortodoxa;
 10. 4. sprijina înființarea de capele sau paraclise în școlile din cuprinsul parohiei;

  5. organizează festivități legate de marile sărbători bisericești și naționale menționate în calendarul bisericesc anual;
 11. 6. susține cântarea omofonă și a corului bisericii;
 12. 7. organizează acțiuni privind păstrarea și promovarea tradițiilor, a folclorului și a specificului cultural local și național;
 13. 8. înființează și acordă burse de studiu și ajutoare pentru elevii merituoși si pentru cei din familii cu posibilități materiale modeste;
 14. 9. organizează , cu sprijinul profesorilor și donatorilor, meditații gratuite pentru elevii săraci din parohie;
 15. 10. antrenează intelectualii din parohie în activități de promovare a credinței ortodoxe și a culturii românești.
 16. d. Serviciul pentru tineret:
 17. 1. promovează cartea religioasă în rândul tinerilor și încurajează publicarea unei foi parohiale;
 18. 2. invită personalități culturale pentru conferințe adresate tinerilor;

  3. organizează întâlniri cu tineri, la care sunt invitați ierarhi,preoți, profesori de teologie;

  4. acordă premii în cărți elevilor merituoși din comunitate proveniți din instituții de ocrotire social sau din familii și medii sociale defavorizate;
 19. 5. sprijină preotul paroh în ducerea la îndeplinire a deciziilor Sfântului Sinod sau ale chiriarhului locului în probleme de educație a tineretului școlar de toate vârstele;

  6. organizează pelerinaje, excursii și tabere de tineret cu caracter creștin.

  e. Serviciul administrativ-gospodãresc:
 20. 1. se îngrijește de înzestrarea și înfrumusețarea bisericii, precum și de cimitirul parohial;

  2. se îngrijește de întreținerea monumentelor Eroilor și a troițelor de pe teritoriul parohiei;

  3. are grijă de întreținerea curții bisericii, a spațiilor verzi și a incintei (casă parohială, casă de prăznuire, clopotniță, capelă, muzeu etc.).

Art. 68 - Parohiile pot colabora cu filiale ale Asociațiilor și Fundatiilor bisericești constituite cu aprobarea Sfântului Sinod sau cu binecuvântarea Chiriarhului.

Parteneri

Binefăcători